2554 TÜBİTAK-NIH "Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler" İkili İşbirliği Destek Programı

28 Aralık 2016 - 26 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruya açılacaktır.

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji esasında teati edilen niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-NIH 2554 “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği Programı senede üç kere açılacak olup önümüzdeki dönem olan 2017/1 çağrı dönemi 

28 Aralık 2016-26 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için; http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2554-amerika-birlesik-devletleri-ulusal-saglik-enstitusu-nih-ile-ikili-isbirligi-programi 

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Antalya Bilim Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü

Tel: 0 242 2450154- 0 242 2450157