Araştırma Görevlisi İlanı

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine araştırma görevlisi ve okutman alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ve başvuracak adaylardan istenilen belgelerle beraber ilgili ilanların başvuru tarihlerine https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Araştırma Gör.

1

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Araştırma Gör.

1

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Araştırma Gör.

1

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Araştırma Gör.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Araştırma Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Araştırma Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Araştırma Gör.

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Araştırma Gör.

4

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Araştırma Gör.

1

Turizm Fakültesi

 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Araştırma Gör.

2

 

* Başvuru dosyası Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim edilecektir. Eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.