Akademik Kadro İlanı

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

  1. Adayların; 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak/yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;
Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya (Profesörler 6 adet, Doçentler için 4, Yardımcı doçentler için 4 adet),
Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma, 
Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

2

- Gıda alanında Yüksek Lisans veya doktora yapmış olmak.
- İngilizce biliyor olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

1

- İşletme veya pazarlama alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.
- İngilizce biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans veya doktora yapmış olmak.
- İşaret işlemi alanında çalışmalar yapmış olmak.
- İngilizce biliyor olmak.

* Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

İlan Tarihi                   : 10.04.2017
Son Başvuru Tarihi  : 24.04.2017