First Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
MATH 101 - Matematik I 4 0 5 8
PHYS 101 - Fizik I 3 2 5 7
SCI 103 - Doğa Bilimleri I 2 0 2 3
CS 111 - Programlamaya Giriş I 3 2 4 7
ENG 101 - Akademik İngilizce I 3 0 3 6
TURK 101 - Türk Dili - I 2 0 2 2
Sum: 17 4 21 33
Second Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
MATH 102 - Matematik II 4 0 5 8
PHYS 102 - Fizik II 3 2 5 7
SCI 104 - Doğa Bilimleri II 2 0 2 3
CS 102 - Programlamaya Giriş II 3 2 4 7
ENG 102 - Akademik İngilizce II 3 0 3 6
TURK 102 - Türk Dili - II 2 0 2 2
Sum: 17 4 21 33
Third Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
MATH 201 - Doğrusal Cebire Giriş 4 0 4 6
EE 201 - Devreler Teorisi I 3 2 4 6
EE 211 - Elektromanyetik Alan Teorisi I 3 0 3 5
CS 221 - Dijital Sistemler 3 2 4 6
NAE2XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 5
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
Sum: 15 4 20 30
Fourth Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
MATH 202 - Difrensiyel Denklemlere Giriş 4 0 4 6
EE 232 - Sinyal ve Sistemler 3 2 4 6
EE 212 - Elektromanyetik Alan Teorisi II 3 0 3 5
EE 202 - Devreler Teorisi II 3 2 4 6
NAE2XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 5
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
Sum: 15 4 20 30
Fifth Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
MATH 311 - Olasılık Kuramına Giriş ve Rassal Sistem Analizi 3 0 3 5
EE 301 - Yarı İletken Aygıt Prensipleri 3 0 3 6
EE 341 - Geri Bildirim ve Kontrol Sistemleri 4 0 4 6
NAE3XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 5
AE3XX - Mühendislik Seçmeli Ders 0 2 1 2
EE 291 - Yaz Stajı ı 0 2 1 2
Sum: 13 4 15 26
Sixth Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
EE 302 - Analog Elektronik 3 2 3 7
EE 332 - Telekomünikasyon Giriş 4 0 4 7
EE 352 - Enerji Dönüşümü 3 0 3 6
NAE 3XX - Enerji Dönüşümü 3 0 3 6
NAE 3XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 6
AE 3XX - Mühendislik Seçmeli Ders 0 0 3 5
Sum: 13 2 19 37
Seven Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
AE 4XX - Bölüm Seçmeli Ders 0 0 4 7
AE 4XX - Bölüm Seçmeli Ders 0 0 4 7
EE 491 - Lisans Projesi I 1 0 1 2
AE 4XX - Mühendislik Seçmeli Ders 0 0 3 6
NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 6
EE 391 - Yaz Stajı II 0 2 1 2
Sum: 1 2 16 30
Eight Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
AE4XX - Bölüm Seçmeli Ders 0 0 4 7
EE 492 - Lisans Projesi II 1 4 3 5
AE4XX - Mühendislik Seçmeli Ders 0 0 3 6
NAE4XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 5
NAE4XX - Alan Dışı Seçmeli Ders 0 0 3 5
GE 498 - Girişimcilik ve Sosyokültürel Etkinlikler 0 0 0 2
Sum: 1 4 16 30
Area Elective Courses
Lesson Teoric Application Credit ECTS
EE 311 - Temel Optik ve Fonotik 3 0 3 6
EE 331 - Ağlar ve Sistemler 3 0 3 6
BIO 301 - İleri Biyoloji 3 0 3 6
EE 401 - Dijital Elektronik 3 2 4 7
EE 402 - VLSI Tasarımı 3 2 4 7
EE 403 - RF Tasarımı ve Mikrodalga Mühendisliği 3 2 4 7
EE 411 - Lazerler 4 0 4 7
EE 412 - Anten Mühendisliği 3 0 3 7
EE 413 - İleri Optik ve Fonotik 3 0 3 7
EE 414 - Fotonik Malzemeler ve Aygıtlar 4 0 4 4
EE 415 - Nonlineer Optik 3 0 3 7
EE 416 - Çok Hızlı Fonotik 3 0 3 7
EE 431 - Haberleşme Sistemlerinde Rastgele Sinyaller 4 0 4 7
EE 432 - Dijital Haberleşmeye Giriş 3 2 4 7
EE 433 - Dijital Sinyal İşleme 3 2 4 7
EE 434 - Kablosuz Haberleşme 3 0 3 7
EE 435 - Haberleşme Sistemlerinde Optimizasyon 3 0 3 7
EE 436 - Bilgisayar Ağları 3 0 3 7
EE 438 - Dijital Görüntü İşleme 3 2 4 7
EE 461 - Mikrosistemlerde Transdüksiyon Mekanizmalar 4 0 4 7
PHY 201 - Modern Fizik 3 0 3 6
PHYS 302 - Yarı İletken Fiziğe Giriş 3 0 3 6
PHY 202 - Malzeme Birimine Giriş 3 0 3 6
WIL 391 - Sektörde Eğitim I 1 4 3 6
WIL 491 - Sektörde Eğitim II 1 4 3 6
Sum: 75 20 85 164