First Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 501 - Uluslararası İlişkiler Teorileri 0 0 3 8
POLS 521 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 0 0 3 8
Seçmeli Ders 0 0 3 7
Seçmeli 0 0 3 7
Sum: 0 0 12 30
Second Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 502 - Küresel Siyasette Güncel Sorunlar 0 0 3 8
POLS 504 - Küresel Politik Ekonomi 0 0 3 8
Seçmeli Ders 0 0 3 7
Seçmeli Ders 0 0 3 7
Sum: 0 0 12 30
Third Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 531 - Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
POLS 591 - Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerde Seminer 0 0 0 10
Sum: 0 0 0 30
Fourth Semester
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 532 - Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Sum: 0 0 0 30
Area Elective Courses
Lesson Teoric Application Credit ECTS
POLS 509 - Amerika Dış ve Güvenlik Politikası 0 0 3 7
POLS 510 - Küresel Yönetişimde Yükselen Güçler 0 0 3 7
POLS 512 - Sosyal Bilimlerde İstatistiki Yöntemler 0 0 3 7
POLS 514 - Afrika Politikası'nda İleri Okumalar 0 0 3 7
POLS 527 - Kalkınma Çalışmalarına Giriş 0 0 3 7
POLS 516 - Küresel Etik: Güncel Tartışmalar 0 0 3 7
POLS 529 - Küresel Yönetişimde Batılı Güçler 0 0 3 7
POLS 518 - Siyaset Sosyolojisi 0 0 3 7
POLS 515 - Enerji Güvenliği 0 0 3 7
POLS 517 - Barış ve Güvenlik Çalışmaları 0 0 3 7
POLS 513 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar 0 0 3 7
POLS 519 - Dış Politika Analizi 0 0 3 7
POLS 520 - Siyasal İletişim 0 0 3 7
POLS 521 - Siyasal Düşünce Tarihi Okumaları 0 0 3 7
POLS 522 - Uluslararası Mahkemeler 0 0 3 7
POLS 523 - Cumhuriyetçilik: Dünü ve Bugünü 0 0 3 7
POLS 524 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar 0 0 3 7
POLS 526 - Türk Dış Politikası 0 0 3 7
POLS 506 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası 0 0 3 7
POLS 511 - Güç Politikası 0 0 3 7
Sum: 0 0 60 140