Eşref DEMİR
 • Araştırma Alanları

  Genetik

  Genetik ve Moleküler Toksikoloji

  Drosophila Genetiği

  Nanotoksikoloji/Nanogenotoksikoloji

  Nanoteknoloji

  Risk Değerlendirmesi

  Mutasyon ve Rekombinasyon

  Kimyasal Kanserojenezis ve Mutajenezis

  Çevresel Toksikoloji

  Gıda Toksikolojisi

  Kanser Moleküler Biyolojisi

  Biyomalzemeler

  Nanomateryaller/Nanopartiküller

  Biyoizlem

  Toksikogenomik

  MikroRNA'lar

  Biyoloji

  Genotoksisite

  Nörodejeneratif Hastalıklar

  Nörobiyoloji

  Nörobilim

  Moleküler Nörobilim

  Apoptozis

  Otofaji

 • E-Posta Adresi

  esref.demir@antalya.edu.tr

 • Uyruk

  Turkey

 • Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Eşref DEMİR

Eşref DEMİR, Antalya Bilim Üniversitesi’nde Biyoloji Profesörüdür (Antalya-TÜRKİYE). Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Kurucu Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun da Kurucu Müdürü olarak görev yapmıştır. Şu anda Rektör Danışmanı (Yenilikçi ve Girişimci Üniversite çalışmaları) ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nden bir model organizma olan Drosophila melanogaster (Meyve sineği) üzerinde yapmış olduğu çalışmaları ile aldı. Genel Biyoloji, Genetik, Genetik ve Moleküler Toksikoloji, Nanogenotoksikoloji, Drosophila Genetiği ve İnsan Biyoizlem alanlarında 16 yıllık deneyime sahiptir. Bir dizi Genetik teknik geliştirerek ve uygulayarak (yeni nesil dizileme (NGS), microRNA ifadesi, genom boyu ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), sinek larva ve/veya erginlerine enjeksiyonlar, Tek Nükleotid Polimorfizmleri (SNP'ler), RT-qPCR, gen ifadesi, Drosophila Genetik Referans Paneli (DGRP) hatlarının genotiplendirilmesi, immünohistokimya hücre sayımı, Comet, Micronucleus, D. melanogaster'de kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART), yumuşak agar koloni oluşturma deneyi, vb.) çok sayıda Genetik yolakların anahtar bileşenlerini tanımlamıştır.

Uluslararası (Gıda ve İlaç İdaresi (FDA; Food and Drug Administration), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ve Bradford Üniversitesi) ve ulusal fonlarla (Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı, TÜBİTAK-BİDEB 2219) Doktora Sonrası Araştırmacı olarak, Amerika Birleşik Devletleri FDA'nın Ulusal Toksikolojik Araştırmalar Merkezi (NCTR; National Center for Toxicological Research) Laboratuarlarında, İspanya'daki Universitat Autònoma de Barcelona’da ve İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nde mühendislik nanomalzemelerinin genotoksisite ve kanserojenite alanlarına yoğunlaşmıştır. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde Genomik ve Moleküler Genetik tekniklerini kullanarak D. melanogaster ve parazitlerinin evrimi ve genetiği ile ilgilenmiştir. Ayrıca Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu-Fulbright Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu-Fulbright Akademik Araştırma Bursu (Fulbright 2022-2023 Akademik Yılı) kazanarak Harvard Üniversitesi, Harvard Tıp Fakültesi-Massachusetts General Hospital ve Boston Children's Hospital (Boston, Massachusetts, USA)'da Nörobiyoloji, Nörobilim, Nörodejeneratif Hastalıklar, Moleküler Nörobilim, Otofaji, Sinir Kök Hücreleri ve Kanser Moleküler Biyolojisi alanı ile ilişkili araştırma konusunda çalışmalar yapmak üzere görev yapmıştır.

Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EMGS), American Association for the Advancement of Science (AAAS) ve Türk Toksikoloji Derneği (TTD) üyesidir. U.S. FDA, TÜBİTAK, YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 27 projeyi (Proje Yürütücüsü, Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer, Yardımcı Araştırmacı ve Araştırmacı/Uzman olarak) tamamlamıştır. Uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde (Science Citation Index-SCI) 62 makalesi yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 50 bildiri sunmuştur. Ayrıca, Scientific Reports, Small, Particle and Fibre Toxicology, International Journal of Nanomedicine, Foods, Turkish Journal of Biology, PLoS ONE, Nanotoxicology, Frontiers in Public Health, Frontiers in Toxicology, Journal of Hazardous Materials, Chemosphere, Chemical Research In Toxicology, Science of the Total Environment, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Drug and Chemical Toxicology, Journal of Food Biochemistry, Environmental Toxicology, Food and Chemical Toxicology, Aquatic Toxicology, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues gibi farklı bilimsel dergilerde 153 makale için Hakem ve/veya Editör olarak görev almıştır. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews ve Frontiers in Toxicology (Nanotoksikoloji bölümü) dergilerinde Editör Yardımcısı olarak, Journal of Applied Toxicology, Public Health and Toxicology, Turkish Journal of Biology ve Toxicology Reports dergilerinde Editör Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca MDPI (International Journals of Molecular Sciences, Cancers, Cells, Biomolecules, International Journal of Environmental Research and Public Health, BioChem, Environments) için “Environmental Toxicology and Human Health” alanında Alan Editörü olarak görev yapmaktadır. Google Akademik (https://scholar.google.com.tr/)'e göre yayınlarına 1750 atıf almış olup, h-endeksi: 24 ve i10-endeksi: 47'dir.