Eşref DEMİR
 • Araştırma Alanları

  Genetik

  Genetik ve Moleküler Toksikoloji

  Drosophila Genetiği

  Nanotoksikoloji/Nanogenotoksikoloji

  Nanoteknoloji

  Nanomateryaller/Nanoparçacıklar

  Genel Biyoloji

  Risk Değerlendirmesi

  Biyo-izlem

  Mutasyon ve Rekombinasyon

  Kimyasal Kanserojenezis ve Mutajenezis

  Gen Düzenleme

  Çevresel Toksikoloji

  Ekotoksikoloji

  Gıda Toksikolojisi

 • E-Posta Adresi

  esref.demir@antalya.edu.tr

 • Uyruk

  Turkey

 • Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Eşref DEMİR

Eşref DEMİR, Antalya Bilim Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü (Antalya-TÜRKİYE) Profesörüdür. Lisans eğitimini 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Antalya’da Akdeniz Üniversitesi'nden bir model organizma olan Drosophila melanogaster (Meyve sineği) üzerinde yapmış olduğu çalışmaları ile aldı. Genetik, Genetik ve Moleküler Toksikoloji, Nanogenotoksikoloji, Drosophila Genetiği, Genel Biyoloji ve İnsan Biyoizlem alanlarında 14 yıllık deneyime sahiptir. Bir dizi Genetik teknik geliştirerek ve uygulayarak (yeni nesil dizileme (NGS), microRNA ifadesi, genom boyu ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), sinek larva ve/veya erginlerine enjeksiyonlar, Tek Nükleotid Polimorfizmleri (SNP'ler), RT-qPCR, gen ifadesi, Drosophila Genetik Referans Paneli (DGRP) hatlarının genotiplendirilmesi, immünohistokimya hücre sayımı, Comet, Micronucleus, D. melanogaster'de kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART), yumuşak agar koloni oluşturma deneyi, vb.) çok sayıda Genetik yolakların anahtar bileşenlerini tanımlamıştır.

Uluslararası (FDA, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ve Bradford Üniversitesi) ve ulusal fonlarla (Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı, TÜBİTAK-BİDEB 2219) Doktora Sonrası Araştırmacı olarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ndeki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)’nin Ulusal Toksikolojik Araştırmalar Merkezi (NCTR) Laboratuarlarında, İspanya'daki Universitat Autònoma de Barcelona’da ve İngiltere'deki Bradford Üniversitesi’nde mühendislik nanomalzemelerinin genotoksisite ve kanserojenite alanlarına yoğunlaştı. Ayrıca, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’nde Genomik ve Moleküler Genetik tekniklerini kullanarak D. melanogaster ve parazitlerinin evrimi ve genetiği ile de ilgilenmiştir.

Environmental Mutagenesis and Genomics Society (EMGS), American Association for the Advancement of Science (AAAS) ve Türk Toksikoloji Derneği (TTD) üyesidir. U.S. FDA, TÜBİTAK, YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 24 projeyi (Proje Yürütücüsü, Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer ve Yardımcı Araştırmacı olarak) tamamlamıştır. Uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde (Science Citation Index-SCI) 44 makalesi yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda 47 bildiri sunmuştur. Ayrıca, PLOS ONE, Nanotoxicology, Journal of Hazardous Materials, Chemosphere, Chemical Research In Toxicology, Drug and Chemical Toxicology, Environmental Toxicology, Food and Chemical Toxicology, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A: Current Issues gibi farklı bilimsel dergilerde 52 makale için hakem olarak görev almıştır. Google Akademik (https://scholar.google.com.tr/)’e göre yayınlarına 735 atıf almış olup, h-endeksi: 15 ve i10-endeksi: 18’dir.