ABÜ’de İnsan Onuru ve İnsana Saygı Sempozyumu Düzenlendi

 

Antalya Bilim Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi “İnsan Onuru ve İnsana Saygı” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdi. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı sempozyumda ilk oturumda Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nizametttin Aktay oturum başkanlığı koltuğunda yer aldı. Prof. Dr. Harun Tepe “İnsan, İnsan Onuru ve İnsan Hakları”, Prof. Dr. Yusuf Mehmet Örnek “İnsan Onurunu Anlamak”, Prof. Dr. Mesut Uyar “Savaş ve İnsan Onuru”, Dr. Üner Beköz “İnsan Hakları ve Su” başlıklı tebliğlerini gerçekleştirdi.

 

İkinci oturumda Prof. Dr. Harun Tepe oturum başkanlığı görevini devralırken, Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Yurtseven “Klasik Dönem Osmanlı Örfi Hukukunda Reayanın Statüsü”, Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi “Postpolitik toplumlarda İnsan Hakları”, Prof. Dr. Dr. h.c Yener Ünver “İnsan Onuru Kavramının Ceza ve Tıp Hukuku Bağlamında Pozitif Hukuka Etkisi” ve son olarak Dr. Öğretim Üyesi “AİHM Kararları Işığında İşkence Yasağı ve Türk Ceza Hukukundaki Yasımaları” adlı tebliğlerini gerçekleştirdi. Plaket takdimlerinin ardından sempozyum sona erdi.