Dünyaca ünlü İktisat Tarihçisi Prof. Dr. Şevket Pamuk ABÜ’de

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlük bünyesinde yer alan SEPAM (Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi) tarafından düzenlenen Dünyaca ünlü İktisat Tarihçisi Prof. Dr. Şevket Pamuk, ”Eşitsiz Yıllar: 1980’den Günümüze Türkiye Ekonomisinin Tarihi” adlı bir seminer gerçekleştirildi.

Özellikle İİSBF öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Prof. Dr. Sevket Pamuk, Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar geçen yaklaşık 200 yılda Türkiye sınırları içinde mutlak olarak ve dünya ölçeğinde kalan iktisadi gelişmelerin boyutlarını mutlak olarak dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak inceledi. Son 200 yılda Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin, sağlık ve eğitimin niçin dünya ortalamalarına yakın kaldığının altını çizen Pamuk, oranların neden daha yüksek olmadığını tartıştı. Öğrencilerin sorularının ardından günün anısına Prof. Dr. Şevket Pamuk’a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu bir plaket takdim etti.