Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Nitelikler:

  1. Adayların; 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 
b) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, 
c) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

  1. Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların eğitim ve araştırma yapacak/yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gereklidir. 

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler:

Bölüm ve başvurulacak alanı belirten bir dilekçe ekinde;

Bilimsel çalışmalarını, yayınlarını ve atıflarını kapsayan dosya (Doçentler için 4 adet),

Detaylı bilgi http://www.antalya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Özgeçmiş,
Nüfus Cüzdan Sureti,
Noter Onaylı Diploma,

Güvenlik Soruşturma Formu,

Dil Belgesi,
Fotoğraf (4adet).

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

 

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Anabilimdalı

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Doktora çalışmasını medeni hukuk alanında tamamlamış olmak

Doçentlik unvanını medeni hukuk bilim alanından almış olmak

Medeni hukuk alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak

 

İlan Başlama: 16.11.2018

İlan Bitiş: 01.12.2018