UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ

  

    Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'ndeki (Resmi Gazete: 05.08.2017/30145) usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. 

   

    Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

    

     Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.


Program Çıktısı
Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.


Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları)

     Eğitim kuruluşlarına hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacı adayları yönünden; üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanısıra, üniversitelerin siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarından, müfredatında; anayasa hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), ceza hukuku (özel hükümler), ceza muhakemesi hukuku, hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun temel kavramları/temel hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

 

Kimler Katılabilir

* Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

* Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren

   Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi mezunu olmak,

   (Aşağıdaki derslerden en az ikisini almış olmak)

   1.Anayasa Hukuku

   2.Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

   3.Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

   4.Ceza Muhakemesi Hukuku

   5.Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

   6.Ticaret Hukuku

   7.İş Hukuku

   8.Borçlar Hukuku

 

 

Uzlaştırmacılık eğitimine başvuracak kursiyerler; Lütfen kayıt olmadan önce                                                                                                  “Kimler uzlaştırmacı olabilir” http://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/sikca-sorulan-sorular

kısmını okuyarak gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını teyid etmelidir. Yasal (sağlık,tayin vb.) kanıtlanabilir herhangi bir mazereti olmayanlar için  ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

 

 

Uzlaştırmacılık Eğitimi İçin Gerekli Evraklar

 

 1. Diploma Fotokopisi (Önlü ve Arkalı)
 2. Transkript
 3. Kimlik Fotokopisi

Not: Kesin kayıda gelirken gerekli evrakları eksiksiz getirmelisiniz.

 

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ MÜFREDATI

     UZLAŞTIRMA

 • Onarıcı Adalet Anlayışı
 • Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
 • Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
 • Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
 • Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
 • Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
 • Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
 • Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
 • Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
 • Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
 • Uzlaştırma Müzakereleri
 • Mağdurun Zararının Giderimi
 • Uzlaştırmanın Sonucu
 • Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
 • Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

      İLETİŞİM

 • İletişim Kavramı
 • İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
 • İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
 • İletişim Modeli
 • Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
 • Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
 • Savunucu ve Açık İletişim
 • Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 • Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
 • Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
 • Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
 • Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
 • Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
 • Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
 • Müzakere Etiği
 • Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

 

Eğitimin Tarihi

Eğitimler Adalet Bakanlığı - Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetki ve onayıyla yapılmaktadır.

 

Program Süresi

     Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.
     Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır. 


Eğitimin Ücreti:

 • 900 TL ( Kredi kartı tek çekim & EFT )
 • 1000 TL (Taksitli) Ücretlerimize KDV Dahildir.

* Devlet memuru ve emeklilere %10 indirim uygulanmaktadır.

 

Program Sonunda Verilen Belgeler:

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak Antalya Bilim Üniversitesi tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

 

Program Koordinatörü
SEM Müd.Yrd. Aslı KAMAZ

 

Eğitim Yeri

Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.

 

İletişim Bilgileri:

 

Sürekli Eğitim Merkezi, Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: 0 242 2450245

                0 242 2450242