Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

2021-2022 Bahar Dönemi derslerimiz gelecek hafta 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle başlayacaktır. İçinde bulunduğumuz bu hafta (7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında) ders seçme ve danışman onayı haftamızdır.

  1. Birinci sınıftaki öğrencilerimiz kendileri için tanımlanan zorunlu hukuk dersleri (Borçlar Hukuku-I, Ceza Hukuku, İdare Hukuku) yanında diğer zorunlu dersleri (Klavye Kullanımı-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II, İngilizce-II, Türk Dili-II, Kariyer Planlama) seçmek zorundadır. Bu derslerden Kariyer Planlama dersi online olarak verilecektir. Dersin hocası online verilecek dersin gün ve saatlerini ayrıca ilan edecektir.

  2. Yine birinci sınıf öğrencilerimiz bu dönem zorunlu derslerinin yanında 2 adet seçimlik ders seçmek zorundadır. Sizlere AE-211 kodunda (Aile Hukuku Bilgisi ve Avukatlık ve Noterlik Hukuku) dersleri sunulmuş olup buradan bir (1) ders; bu defa AE-213 Kodunun altında da (Miras Hukuku ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği) dersleri sunulmuş olup, bu gruptan da yine bir (1) ders seçilmesi gerekmektedir.

  3. Birinci sınıf öğrencilerimiz her bir seçimlik ders grubundan (AE 211 ve AE 213) bir ders seçmek zorunda olup, aynı grup içinden 2 ders seçimi yapılmamalıdır.

  4. İkinci sınıf öğrencilerimiz kendileri için tanımlanan zorunlu hukuk dersleri (İcra ve İflas Hukuku-II, Borçlar Hukuku-II, Tebligat Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışmalar) yanında diğer zorunlu dersler olan “Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Kariyer Planlama” derslerini seçmek zorundadırlar.

  5. İkinci sınıf öğrencilerimiz, tekrar hatırlatıyoruz ki, mezun olabilmeniz için müfredat değişikliği nedeniyle ders sayısı arttırıldığından “Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Kariyer Planlama” derslerini zorunlu olarak almanız ve seçmeniz gerekmektedir.

  6. İkinci sınıf öğrencilerimiz AE-211 grubunda yer alan “Sözleşmeler Hukuku ile Adalet Bilgi Teknolojileri” derslerinden sadece birisini seçmeniz gerekmektedir. Sizlere her ne kadar seçimlik ders olarak tanımlanmış olmakla birlikte USD kodunda yer alan ADT-224 Bireysel İş Hukuku dersini de ayrıca zorunlu seçimlik ders olarak almanız gerekmektedir.

  7. İkinci sınıf öğrencilerimiz, özet olarak “zorunlu hukuk dersleri (7 adet) yanında, tamamlayıcı zorunlu ders (Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Kariyer Planlama) (2 adet) daha seçtikten sonra AE-211 grubunda yer alan “Sözleşmeler Hukuku ile Adalet Bilgi Teknolojileri” derslerinden sadece birisini seçmeniz (1 adet), USD kodunda yer alan ADT-224 Bireysel İş Hukuku dersi de (1 adet)  zorunlu olarak seçileceğinden böylece toplam ders sayınızın “11 ADET” olması gerekmektedir.

 

 

Hepinize başarılar diler, herhangi bir sorunuz olursa Danışman hocalarınız ile paylaşmanızı önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

                                                                                                          Adalet MYO Bölüm Başkanı