- Adalet Programımız, Adalet Bakanlığı bünyesinde, yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı, ceza infaz kurumları müdürlüğü, ceza infaz memurluğu, zabıt katipliği gibi kadrolarla,

- Diğer kurum veya kuruluşların başta hukuk olmak üzere ilgili diğer birim ve bölümlerinde,   

-Noterlerde, bankaların ve diğer özel kurumların hukuk birimlerinde,

- Avukatlık büro veya ilgili hukuk-danışmanlık şirketlerinde,

Çalışma imkanına sahiptir.