ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYON/KURULLARDA GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARI LİSTESİ

Sıra No

Komisyon Adı

Sorumlu Öğretim Elemanı

Yedek Sorumlu Öğretim Elemanı

1

İNTİBAK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

2

MÜFREDAT KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

3

ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

4

ADALET MYO WEB KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

5

KALİTE KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

6

ANKET VE DOKÜMANTASYON KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

7

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

8

ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

9

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

10

STAJ KOMİSYONU

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

11

MEZUNİYET KOMİSYONU

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

12

ARŞİV KOMİSYONU

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

13

TANITIM KOMİSYONU

Öğr. Gör. İlyas SAĞLAM

Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

  NOT: ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAŞKANLIĞINCA GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLARDA SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI İLE YEDEK SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR