Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, dolayısıyla harf notunun D ve üzeri olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.