1. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
CS 101 - Programlamaya Giriş I 3 0 4 6
ENEN 101-Mühendislik İçin İngilizce I 4 0 4 4
GEN 100-Mühendisliğe Giriş ve Etik 1 0 0 0
MATH 101-Matematik I 4 2 5 6
PHYS 101-Fizik I 3 0 3 4
PHYS 101L-Fizik I- Laboratuvar 0 0 1 2
CHEM 101-Genel Kimya 3 2 4 6
TURK 101-Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam: 20 4 23 30
1. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
CS 102-Programlamaya Giriş II 3 0 4 6
ENEN 102-Mühendislik İçin İngilizce II 4 0 4 4
MATH 102-Matematik II 4 2 5 6
PHYS 102-Fizik II 3 0 3 4
PHYS 102L-Fizik II Laboratuvar 0 0 1 2
BIO 102-Biyoloji 3 0 3 4
TURK 102-Türk Dili II 2 0 2 2
IE 102-Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 2 2
Toplam: 21 2 24 30
2. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IE 201-Yöneylem Araştırması I 3 0 3 5
IE 203-Mikroekonominin Temelleri 3 2 4 5
NDAE XXX-Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 0 3 4
HIST 101-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
GEN 200-Mühendislik Ekonomisi 3 0 3 4
MATH 201-Doğrusal Cebir 4 0 4 5
MATH 211-Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
Toplam: 21 2 22 30
2. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IE 212-İstatistiksel Modeller 3 0 3 5
IE 202-Yöneylem Araştırması II 3 0 3 5
ME 112-Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3 0 3 4
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 5
HIST 102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
MATH 202-Diferansiyel Denklemler 4 0 4 5
NAE XXX-Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 4
Toplam: 21 0 21 30
3. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IE 381-Simülasyon 3 0 4 7
IE 361-Üretim Planlama ve Kontrol 3 0 3 6
IE 301-Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular 2 0 2 2
NDAE XXX-Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 0 3 4
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 6
IE 291-Yaz Stajı I 0 0 0 0
MATH 300-Mühendisler için Sayısal Analiz 4 0 4 5
Toplam: 18 0 19 30
3. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IE 312-Kalite Kontrol Mühendisliği 3 0 3 7
IE 304-Tesis Planlama ve Tasarımı 3 0 3 7
IE 303-Yöneylem Araştırması III 3 0 3 6
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX-Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 4
Toplam: 15 0 15 30
4. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 6
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 6
NDAE XXX-Bölüm Dışı Alan Seçmeli 3 0 3 6
IE 391-Yaz Stajı II 0 0 0 0
ENEN 401-Teknik Yazım ve Sunum 3 0 3 3
GEN 401-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I 2 0 2 2
IE 491-Bitirme Projesi I 0 2 0 2
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 17 2 17 30
4. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
NAE XXX-Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
GEN 402-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II 2 0 2 2
IE 492-Bitirme Projesi II 0 6 0 6
GEN 404-İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 2 2
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 5
DAE XXX-Alan içi Seçmeli 3 0 3 5
NAE XXX-Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 16 6 16 30
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
IE 240-Endüstri 4.0 'a Giriş 3 0 3 6
IE 349-Blokzincirleri-Vaka Çalışmaları 3 0 3 6
IE 350-Endüstriyel Nanoteknoloji 3 0 3 6
IE 401-Endüstri 4.0 Konuları 3 0 3 6
IE 405-Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 3 6
IE 407-Endüstri Mühendisliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 6
IE 411-Mühendislikte Karar Destek Sistemleri 3 0 3 6
IE 412-Öngörme Yöntemleri ve Uygulamaları 3 0 3 6
IE 420-Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular 3 0 3 6
IE 428-Bulanık Mantığa Giriş 3 0 3 6
IE 431-Çizelgeleme 3 0 3 6
IE 432-Kuyruk Teorisi 3 0 3 6
IE 433-Dinamik Programlama 3 0 3 6
IE 434-Stokastik Programlama 3 0 3 6
IE 442-Oyun Teorisi 3 0 3 6
IE 460-Uyarlamalı Optimizasyon 3 0 3 6
IE 461-İleri Optimizasyon Yöntemleri 3 0 3 6
IE 462-Hesaplamalı Optimizasyon 3 0 3 6
IE 470-Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Yönetimi 3 0 3 6
IE 472-Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
IE 473-Yalın Üretim 3 0 3 6
IE 474-Lojistik 3 0 3 6
Toplam: 66 0 66 132
Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
SPA 202- İspanyolca II 3 0 3 6
SPA 301- İspanyolca III 3 0 3 6
SPA 302- İspanyolca IV 3 0 3 6
RUS 201- Rusça I 3 0 3 6
RUS 202- Rusça II 3 0 3 6
RUS 301- Rusça III 3 0 3 6
RUS 302- Rusça IV 3 0 3 6
ARA 201- Arapça I 3 0 3 6
ARA 202- Arapça II 3 0 3 6
ARA 301- Arapça III 3 0 3 6
ARA 302- Arapça IV 3 0 3 6
CHI 201- Çince I 3 0 3 6
CHI 202- Çince II 3 0 3 6
CHI 301- Çince III 3 0 3 6
CHI 302- Çince IV 3 0 3 6
Toplam: 45 0 45 90