1. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 101 - Mikroekonominin İlkeleri 3 2 4 7
MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik I 3 2 4 7
ENBE 101 - Akademik İngilizce I 3 0 3 6
TURK 101 - Türk Dili - I 2 0 2 2
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
BUSI 111 - Bilişim Teknolojileri 2 2 3 6
Toplam: 15 6 18 30
1. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
ECON 102 - Makroekonominin İlkeleri 3 2 4 7
MATH 112 - Sosyal Bilimler İçin Matematik II 3 2 4 7
ENBE 102 - Akademik İngilizce II 3 0 3 6
TURK 102 - Türk Dili - II 2 0 2 2
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
BUSI 102 - Yönetime Giriş 3 0 3 6
BUSI 104 - Hukuka Giriş 2 0 2 2
Toplam: 18 4 20 32
2. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 211 - Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BUSI 231 - Pazarlamaya Giriş 3 0 3 5
MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 0 3 5
BUSI 261 - Örgütsel Davranış I 3 0 3 5
BUSI 251 - Lineer Cebire Giriş 3 0 3 5
AE 2XX - Alan Seçmeli Dersi 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
2. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 212 - Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
BUSI 202 - Yönetim Etiği 3 0 3 5
BUSI 221 - İşletme Finansına Giriş 3 0 3 5
BUSI 262 - Örgütsel Davranış II 3 0 3 5
BUSI 252 - Yönetim Bilimine Giriş 3 0 3 5
AE 2XX - Alan Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
3. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 304 - İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
BUSI 361 - İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
BUSI 301 - Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları 3 0 3 5
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 5
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 5
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
3. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 302 - Uluslararası İşletme Yönetimi 3 0 3 5
BUSI 306 - Ticaret Hukuku 3 0 3 5
BUSI 341 - Operasyon Yönetimi 3 0 3 5
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 5
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 5
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
4. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 481 - Stratejik Yönetim I 3 0 3 7
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 15 0 15 30
4. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 482 - Stratejik Yönetim II 3 0 3 7
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 15 0 15 30
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
BUSI 201 - Proje Yönetimi 3 0 3 5
BUSI 203 - İş İngilizcesi ve İletişim 3 0 3 5
BUSI 205 - Yönetim Becerileri Geliştirme 3 0 3 5
BUSI 207 - Yenilikçi İç Modellemesi 3 0 3 5
BUSI 271 - Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
BUSI 311 - Finansal Rapor Analizi 3 0 3 5
BUSI 321 - İleri Düzeyde Şirket Finansmanı 3 0 3 5
BUSI 331 - Pazar Araştırmaları 3 0 3 5
BUSI 333 - İhracat Pazarlama ve Dış Ticaret Kararları 3 0 3 5
BUSI 335 - Müşteri İlişkiler Yönetimi 3 0 3 5
BUSI 343 - Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
BUSI 351 - İş Süreçleri Tasarımı 3 0 3 5
BUSI 401 - İleri Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
BUSI 403 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 6
BUSI 423 - Tahvil Piyasası Analizi 3 0 3 6
BUSI 431 - Marka Yönetimi 3 0 3 6
BUSI 441 - Envanter Yönetimi 3 0 3 6
BUSI 443 - Hizmet Operasyon Yönetimi 3 0 3 6
BUSI 461 - Örgütsel Gelişim ve Değişim 3 0 3 6
BUSI 463 - Eğitim ve Geliştirme 3 0 3 6
BUSI 473 - Sistem Analizi ve Tasarımı 3 0 3 6
BUSI 475 - Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 6
BUSI 204 - Sosyal Girişimcilik 3 0 3 5
BUSI 206 - Kitlesel Fonlama 3 0 3 5
BUSI 208 - Borçlar Hukuku 3 0 3 5
BUSI 232 - Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
BUSI 234 - Tüketici Davranışı 3 0 3 5
BUSI 308 - Örnek Olay Analizi 3 0 3 5
BUSI 322 - Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası 3 0 3 5
BUSI 324 - Risk Sermayesi ve Özel Sermaye 3 0 3 5
BUSI 326 - Uluslararası Finans 3 0 3 5
BUSI 332 - Pazarlama Stratejisi 3 0 3 5
BUSI 334 - Hizmet Pazarlaması 3 0 3 5
WIL 391 - Sektörde Eğitim I 1 4 3 6
BUSI 402 - Girişimcilik 3 0 3 6
BUSI 404 - Uluslararası Ticaret Hukuku 3 0 3 6
BUSI 422 - Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri 3 0 3 6
BUSI 424 - Öz Sermaye Analizi ve Değerlendirmesi 3 0 3 6
BUSI 442 - Kalite Yönetimi 3 0 3 6
BUSI 462 - Uyuşmazlık Çözümü 3 0 3 6
BUSI 464 - Yöneticiler İçin Sözleşme Tasarımı 3 0 3 6
BUSI 472 - Karar Destek Sistemleri 3 0 3 6
BUSI 474 - Elektronik Ticaret 3 0 3 6
BUSI 484 - Liderlik ve Yönetim 3 0 3 6
WIL 491 - Work Integrated Learning II 1 4 3 6
BUSI 492 - Bağımsız Çalışma 3 0 3 6
Toplam: 134 8 138 253
Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
SPA 201 - İspanyolca - 1 3 0 3 5
SPA 202 - İspanyolca - 2 3 0 3 5
SPA 301 - İspanyolca - 3 3 0 3 5
SPA 302 - İspanyolca - 4 3 0 3 5
RUS 201 - Rusça - 1 3 0 3 5
RUS 202 - Rusça - 2 3 0 3 5
RUS 301 - Rusça - 3 3 0 3 5
RUS 302 - Rusça - 4 3 0 3 5
ARA 201 - Arapça - 1 3 0 3 5
ARA 202 - Arapça - 2 3 0 3 5
ARA 301 - Arapça - 3 3 0 3 5
ARA 302 - Arapça - 4 3 0 3 5
CHI 201 - Çince - 1 3 0 3 5
CHI 202 - Çince - 2 3 0 3 5
CHI 301 - Çince -3 3 0 3 5
CHI 302 - Çince - 4 3 0 3 5
Toplam: 48 0 48 80