BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Türk Vatandaşları Yabancı Uyruklu veya Lisans Öğrenimini Yurtdışında Tamamlamış Adaylar

1.Ön Başvuru Formu

2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

(Yurt içindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)

3.Transkript/(Not Dökümü)

(Yurtiçindeki bir üniversiteden mezun ise aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)

4.Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

5.Kimlik İbrazı ve fotokopisi

6.Askerlik Durum Belgesi

7.Özgeçmiş (CV)

1.Ön Başvuru Formu

2.Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

(Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi.)

3.Transkript/(Not Dökümü)

(Yurtdışındaki bir üniversiteden mezun ise diplomanın Noter onaylı Türkçe tercümesi.)

4.YÖK (Yükseköğretim Kurulu)’ten alınmış Tanıma Belgesi

5.Dört (4) adet vesikalık fotoğraf

6.Pasaport İbrazı ve fotokopisi

7.Türkçe Programlar için

  • TÖMER (B2 Seviyesinde)

8. Özgeçmiş (CV)

9.İkamet Tezkeresi

10. Kabul Mektubu