MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018 MÜFREDATI 

Ders Kodu

Kredi

Ders

Uyg

Lab

AKTS

Türü

Ders Adı

Sınıf

Dönem

Z/S

CS 101

4

3

0

2

6

TM

Programlamaya Giriş I

1

G

Z

ENEN 101

4

4

0

0

4

ITB

Mühendislik İçin İngilizce I

1

G

Z

GEN 100

0

1

0

0

0

TM

Mühendisliğe Giriş ve Etik

1

G

Z

MATH 101

5

4

2

0

6

TB

Matematik I

1

G

Z

PHYS 101

3

3

0

0

4

TB

Fizik I

1

G

Z

PHYS 101L

1

0

0

2

2

TB

Fizik I Laboratuvar

1

G

Z

CHEM 101

4

3

2

0

6

TB

Genel Kimya

1

G

Z

TURK 101

2

2

0

0

2

ITB

Türk Dili I

1

G

Z

 

           

 

     

CS 104

4

3

0

2

4

TM

Python’da Programlamaya Giriş

1

B

Z

ME 112

3

3

0

0

4

TM

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

1

B

Z

ENEN 102

4

4

0

0

4

ITB

Mühendislik İçin İngilizce II

1

B

Z

MATH 102

5

4

2

0

6

TB

Matematik II

1

B

Z

PHYS 102

3

3

0

0

4

TB

Fizik II

1

B

Z

PHYS 102L

1

0

0

2

2

TB

Fizik II Laboratuvar

1

B

Z

BIO 102

3

3

0

0

4

TB

Biyoloji

1

B

Z

TURK 102

2

2

0

0

2

ITB

Türk Dili II

1

B

Z

 

           

 

     

CE 211

2

2

2

2

4

TM

Malzeme Bilimi

2

G

Z

CE 241

3

3

0

0

5

TM

Statik

2

G

Z

ME 207

3

3

0

0

5

TM

İmal Usulleri I

2

G

Z

HIST 101

2

2

0

0

2

ITB

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

G

Z

GEN 200

3

3

0

0

4

TM

Mühendislik Ekonomisi

2

G

Z

MATH 201

4

4

0

0

5

TB

Doğrusal Cebir

2

G

Z

MATH 211

3

3

0

0

5

TB

Mühendisler için Olasılık ve İstatistik

2

G

Z

 

           

 

     

HIST 102

2

2

0

0

2

ITB

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

B

Z

MATH 202

4

4

0

0

5

TB

Diferansiyel Denklemler

2

B

Z

ME 204

2.5

2

1

0

4

TM

Ölçme Teknikleri

2

B

Z

CE 244

2.5

2

1

0

4

TM

Dinamik

2

B

Z

CE 242

3

3

0

0

5

TM

Mukavemet

2

B

Z

ME 208

3

3

0

0

5

TM

İmal Usulleri II

2

B

Z

ME 210

3

3

1

0

5

TM

Termodinamik I

2

B

Z

 

           

 

     

CE 343

3

3

0

0

5

TM

Mukavemet II

3

G

Z

ME 303

3

3

0

0

5

TM

Makine Elemanları I

3

G

Z

ME 305

3

3

1

0

5

TM

Termodinamik II

3

G

Z

CE 321

3

3

0

0

5

TM

Akışkanlar Mekaniği

3

G

Z

ME 351

0

0

0

0

0

MT

Yaz Stajı I

3

G

Z

MATH 300

4

4

0

0

5

TB

Mühendisler İçin Nümerik Analiz

3

G

Z

NAE 307

3

3

1

0

5

TB

Alandışı Seçmeli

3

G

S

 

           

 

     

ME 304

3

3

0

0

5

TM

Makine Elemanları  II

3

B

Z

ME 306

3

3

1

0

5

TM

Mekatronik I

3

B

Z

ME 310

3

3

1

0

5

TM

Akışkanlar Mekaniği II

3

B

Z

ME 312

3

3

1

0

5

TM

Isı Transferi I

3

B

Z

ME 314

3

3

0

0

5

TM

Mekanik Titreşimler

3

B

Z

AE 320

3

3

1

0

5

MT

Alan Seçmeli

4

B

S

 

           

 

     

ME 406

3

3

1

0

5

TM

Mekatronik II

4

G

Z

ME 412

3

3

1

0

5

TM

Isı Transferi II

4

G

Z

NAE 413

3

3

1

0

5

TM

Alandışı Seçmeli

4

G

S

AE 415

3

3

1

0

5

MT

Alan Seçmeli

4

G

S

AE 417

3

3

1

0

6

MT

Alan Seçmeli

4

G

S

ME 451

0

0

0

0

0

MT

Yaz Stajı II

3

G

Z

GEN 401

2

2

0

0

2

ITB

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I

4

G

Z

ME 491

0

0

2

0

2

MT

Bitirme Projesi I

4

G

Z

 

           

 

     

GEN 402

2

2

0

0

2

ITB

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II

4

B

Z

ME 492

0

0

6

0

6

MT

Bitirme Projesi II

4

B

Z

GEN 404

2

2

0

0

2

ITB

İnovasyon ve Girişimcilik

4

B

Z

ME 416

3

3

0

0

5

MT

Dinamik ve Kontrol

4

B

Z

NAE 411

3

3

1

0

5

TB

Alandışı Seçmeli

4

B

S

AE 422

3

3

1

0

5

MT

Alan Seçmeli

4

B

S

AE 424

3

3

1

0

5

MT

Alan Seçmeli

4

B

S

 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN YAN KOŞULLAR

 

*Yan Koşul: PHYS 101 Fizik I ile PHYS 101L Fizik I Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.

 

*Yan Koşul: PHYS 102 Fizik II ile PHYS 102L Fizik II Laboratuvar dersleri birlikte alınmalıdır.

 

*Yan Koşul: ME 210 – Termodinamik I dersinin yan koşulu MATH 202 Diferansiyel Denklemler dersinden başarılı olmaktır.

 

*Yan Koşul: ME 303 – Makine Elemanları I dersinin yan koşulu CE 343 Mukavemet II dersinden başarılı olmaktır.

 

*Yan Koşul: ME 312 Isı Transferi I dersinin yan koşulu ME 310 Akışkanlar Mekaniği II dersinden başarılı olmaktır.

 

*Yan Koşul: CE 244 Dinamik dersinin yan koşulu MATH 202 Diferansiyel Denklemlerden başarılı olmaktır.

 

*Yan Koşul: CE 242 Mukavemet dersinin yan koşulu MATH 202 Diferansiyel Denklemlerden başarılı olmaktır.

 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN ÖN KOŞULLAR

 

**Ön Koşul: HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin ön koşulu HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ENEN 102 Mühendislik İçin İngilizce II dersinin ön koşulu ENEN 101 Mühendislik İçin İngilizce I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: MATH 102 Matematik II dersinin ön koşulu MATH 101 Matematik I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: MATH 202 Diferansiyel Denklemler dersinin ön koşulu MATH 102 Matematik II dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: MATH 300 Mühendisler için Sayısal Analiz dersinin ön koşulu MATH 101 Matematik I ve MATH 201 Doğrusal Cebir derslerinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: GEN 402 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II dersinin ön koşulu GEN 401 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 204 – Ölçme Teknikleri dersinin ön koşulu PHYS 102 Fizik II ve PHYS 102L Fizik II Laboratuvar derslerinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 207 – İmal Usulleri I dersinin ön koşulu CE 211 Malzeme Bilimi dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 207 – İmal Usulleri II dersinin ön koşulu ME 207 – İmal Usulleri I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 210 – Termodinamik I dersinin ön koşulu PHYS 102 Fizik II ile PYHS 102L Fizik II Laboratuvar ve CHEM 102 Genel Kimya II derslerinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 210 – Termodinamik II dersinin ön koşulu ME 210 – Termodinamik I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 303 Makine Elemanları II dersinin ön koşulu ME 303 – Makine Elemanları I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 310 Akışkanlar Mekaniği II dersinin ön koşulu CE 321 Akışkanlar Mekaniği dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 306 Mekatronik I dersinin ön koşulu MATH 202 Diferansiyel Denklemler dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 312 Isı Transferi I dersinin ön koşulu ME 305 Termodinamik II dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 412 Isı Transferi II dersinin ön koşulu ME 312 Isı Transferi I dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 314 Mekanik Titreşimler dersinin ön koşulu CIVE 244 Dinamik ve MATH 201 Doğrusal Cebir derslerinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: ME 416 Dinamik ve Kontrol dersinin ön koşulu ME 314 Mekanik Titreşimler dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön koşul: CE 242 Mukavemet dersinin ön koşulu CE 241 Statik dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: CE 244 Dinamik dersinin ön koşulu CE 241 Statik dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: CE 343 Mukavemet II dersinin ön koşulu CE 242 Mukavemet dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: CE 321 Akışkanlar Mekaniği dersinin ön koşulu CE 244 Dinamik dersinden başarılı olmaktır.

 

**Ön Koşul: CS 104 Python’da Programlamaya Giriş II dersinin ön koşulu CS101 Programlamaya Giriş I dersinden başarılı olmaktır.