18 NİSAN - ICOMOS ‘DÜNYA ANITLAR VE SİTLER GÜNÜ’ ÜNİVERSİTEMİZDE KUTLANACAKTIR

Tüm dünyada kutlanan “18 Nisan- Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü” Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde görev yapmakta olan ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Üyesi Dr. Öğretim Üyesi A. Esin Kuleli koordinatörlüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Aybek, Arş. Gör. Esin Bölükbaş Dayı, Arş. Gör. Nilay Başar, Arş. Gör. Selin Akdeğirmen’in ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katılımıyla kutlanacaktır.

UNESCO’nun 1983 yılında gerçekleştirdiği 22. Genel Konferansı’nda alınan karar çerçevesinde, “18 Nisan- Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü” ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) tarafından aynı kapsamda her sene bir tema belirlenerek kutlanmakta olup etkinliğin 2018 yılı teması: “Nesiller Boyu Kültürel Miras”tır. Bu bağlamda üniversitemiz “18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü” nü kutlayarak, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecektir. Antalya Müzesi Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri ve Harvard Kids Eğitim Merkezi, okul öncesi (5-6 yaş) öğrencileri arasında kuşaklar arası bilgi aktarımı yapılacaktır. 

Seçilen tarihi alanlar ve yapılar hakkında öğrencilerimizin yazdığı hikayeler müzik eşliğinde sunulacak ve daha sonra çocuklardan boya veya çamur kullanarak, seçilen tarihi alanda kendi hikayelerini hayal etmeleri istenecektir.

Program, müzenin bahçesinde bulunan amfitiyatroda şarkı söylenmesinden sonra tamamlanacaktır. Etkinlik sırasında üretilen resim, fotoğraf ve video gibi ürünler daha sonra sergilenecek ve sosyal platformlarda paylaşılacaktır.

ICOMOS INTERNATIONAL website:

https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites/events2013#turkey