1. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
ENGP 101 - Akademik İngilizce - 1 3 0 3 6
TURK 101 - Türk Dili I 2 0 2 2
HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
ECON 101 - Mikroekonominin Prensipleri 3 2 4 7
BUSI 111 - Bilişim Teknolojileri 2 2 3 6
MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik I 3 2 4 7
Toplam: 15 6 18 30
1. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 102 - Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
ENGP 102 - Akademik İngilizce II 3 0 3 6
TURK 102 - Türk Dili II 2 0 2 2
HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
ECON 102 - Macroekonominin Prensipleri 3 2 4 7
POLS 104 - Modern Dünya Tarihi 3 0 3 7
Toplam: 16 2 17 30
2. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 201 - Siyasal Düşünceler Tarihi I 3 0 3 5
POLS 203 - Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 5
POLS 205 - Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 5
POLS 207 - Hukuka Giriş 3 0 3 5
POLS 209 - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
2. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 202 - Siyasal Düşünceler Tarihi IIsi 3 0 3 5
POLS 204 - Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 5
POLS 206 - Diplomasi Tarihi 3 0 3 5
POLS 208 - Anayasa Hukuku 3 0 3 5
MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 0 3 5
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
3. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 301 - Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 4 5
POLS 303 - Uluslararası Hukuk 3 0 3 4
POLS 305 - Nitel Veri Analizi 3 0 3 4
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 3XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 19 30
3. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 302 - Politik Ekonomi 3 0 3 4
POLS 304 - Nicel Veri Analizi 3 0 3 4
POLS 306 - Dış Politika Analizi 3 0 3 5
AE 3XXX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 3XXX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 18 0 18 30
4. Sınıf 1. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 401 - Karşılaştırmalı Demokrasi 3 0 3 7
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 15 0 15 30
4. Sınıf 2. Dönem
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 402 - Küresel Yönetim ve Uluslararası Organizasyonlar 3 0 3 7
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
AE 4XX - Alan Seçmeli 3 0 3 6
NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli 3 0 3 5
Toplam: 15 0 15 30
Alan İçi Seçmeli Dersler
Ders Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 307 - Kimlik ve Siyaset 3 0 3 6
POLS 308 - Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik 3 0 3 6
POLS 309 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler 3 0 3 6
POLS 310 - Barış, Savaş ve Güvenlik 3 0 3 6
POLS 311 - Türk Siyaseti 3 0 3 6
POLS 312 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi 3 0 3 6
POLS 313 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon 3 0 3 6
POLS 314 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset 3 0 3 6
POLS 315 - Uluslararası Siyasi Teori 3 0 3 6
POLS 316 - Küresel Etik 3 0 3 6
POLS 317 - Afrika Politikaları 3 0 3 6
POLS 318 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar 3 4 3 6
POLS 319 - İnsan Hakları Politikaları 3 0 3 6
POLS 320 - Siyaset ve Edebiyat 3 0 3 6
POLS 321 - Jeopolitik 3 0 3 6
POLS 322 - Diplomatik Yazışma ve Protokol 3 0 3 6
POLS 323 – Soğuk Savaş Tarihi 3 0 3 6
POLS 324 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış 3 0 3 6
POLS 325 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış 3 0 3 6
POLS 328 - Modern Siyaset Teorisi 3 0 3 6
POLS 329 - Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri 3 0 3 6
POLS 331- Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası 3 0 3 6
WIL 391 - Sektörde Eğitim I 1 0 3 6
POLS 403 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye 3 0 3 6
POLS 404 - Türk Dış Politikası 3 0 3 6
POLS 405 - Seçim Siyaseti 3 0 3 6
POLS 406/506 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası 3 0 3 6
POLS 407 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset 3 0 3 6
POLS 408 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar 3 0 3 6
POLS 409 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası 3 0 3 6
POLS 410 - Avrasya Politikaları 3 0 3 6
POLS 411 - Göç Politikası 3 0 3 6
POLS 412 - Çevre Politikaları 3 0 3 6
POLS 413 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar 3 0 3 6
POLS 414 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları 3 0 3 6
POLS 415 - Enerji Güvenliği 3 0 3 6
POLS 416 - Siyasal İletişim 3 0 3 6
POLS 417 - Toplumsal Hareketler 3 0 3 6
POLS 418 - Değişen Dünyada Vatandaşlık 3 0 3 6
POLS 419 - Kamu Politikası 3 0 3 6
POLS 420 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi 3 0 3 6
POLS 422 - Uluslararası Mahkemeler 3 0 3 6
POLS 423 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları 3 0 3 6
POLS 424 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar 3 0 3 6
POLS 425 - Savaş Çalışmaları 3 0 3 6
POLS 426 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 3 6
POLS 427 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik 3 0 3 6
POLS 428 - Stratejik Çalışmalar 3 0 3 6
POLS 430 - Karşılaştırmalı Popülizm 3 0 3 6
WIL 491 - Sektörde Eğitim II 1 4 3 6
Toplam: 146 8 150 300