1. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ENGP 101 - Akademik İngilizce - 1

3

0

3

6

TURK 101 - Türk Dili I

2

0

2

2

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

2

0

2

2

ECON 101 - Mikroekonominin Prensipleri

3

2

4

7

POLS 101 – Siyaset Bilimine Giriş

3

0

3

7

POLS 103 – Hukuka Giriş

3

0

3

6

Toplam:

16

2

17

30

1. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 108 -  Sosyal Bilimler İçin İstatistik

3

0

3

5

ENGP 102 - Akademik İngilizce II

3

0

3

6

TURK 102 - Türk Dili II

2

0

2

2

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

ECON 102 - Makroekonominin Prensipleri

3

2

4

7

POLS 110 - Modern Dünya Tarihi

3

0

3

5

POLS 106- Akademik Beceriler

3

0

2

3

Toplam:

19

2

19

30

 

2. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 211 - Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

3

6

POLS 217 - Uluslararası İlişkilere Giriş

3

0

3

6

POLS 215 - Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

6

POLS 213 – Nitel Veri Analizi

3

1

3

7

NAE XXX – Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

1

15

30

2. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 214 – Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

6

POLS 216 – Diplomasi Tarihi

3

0

3

6

POLS 212 – Anayasa Hukuku

3

0

3

6

POLS 210 – Nicel Veri Analizi

3

1

3

7

NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

1

15

30

 

3. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 301 - Uluslararası İlişkiler Teorileri

3

0

3

5

POLS 333 - Uluslararası Hukuk

3

0

3

5

POLS 327 – Karşılaştırmalı Demokrasi

3

0

3

5

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 3XX – Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

18

2

18

32

3. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 332 - Politik Ekonomi

3

0

3

5

POLS 306 – Dış Politika Analizi

3

0

3

5

POLS 326 – Küresel Yönetişim ve Uluslararası Organizasyonlar

3

0

3

5

POLS 330- Mesleki Beceriler

3

0

3

4

AE 3XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 3XXX - Alan  Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

18

1

18

30

 

4. Sınıf 1. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 429 – Küresel Siyasette Güncel Konular I

3

0

3

7

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE XXX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

3

15

30

4. Sınıf 2. Dönem

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 432 – Küresel Siyasette Güncel Konular II

3

0

3

7

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

AE 4XX - Alan Seçmeli

3

1

3

6

NAE 4XX - Alan Dışı Seçmeli

3

0

3

5

Toplam:

15

3

15

30

Alan İçi Seçmeli Dersler

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

POLS 307 - Kimlik ve Siyaset

3

1

3

6

POLS 308 - Ortadoğuda Siyaset ve Güvenlik

3

1

3

6

POLS 309 - Uluslararası Düzen ve Yükselen Güçler

3

1

3

6

POLS 310 - Barış, Savaş ve Güvenlik

3

1

3

6

POLS 311 - Türk Siyaseti

3

1

3

6

POLS 312 - Enerji Politikasının Politik Ekonomisi

3

1

3

6

POLS 313 - Avrupa Birliği: Tarih ve Entegrasyon

3

1

3

6

POLS 314 - Teknoloji, Toplum ve Siyaset

3

1

3

6

POLS 315 - Uluslararası Siyasi Teori

3

1

3

6

POLS 316 - Küresel Etik

3

1

3

6

POLS 317 - Afrika Politikaları

3

1

3

6

POLS 318 - Siyasal Temsile Dair Meseleler ve Kurumlar

3

1

3

6

POLS 319 - İnsan Hakları Politikaları

3

1

3

6

POLS 320 - Siyaset ve Edebiyat

3

1

3

6

Pols 321 - Jeopolitik

3

1

3

6

POLS 322 - Diplomatik Yazışma ve Protokol

3

1

3

6

POLS 323 – Soğuk Savaş Tarihi

3

1

3

6

POLS 324 - Türk-Rus İlişkilerine Tarihsel Bakış

3

1

3

6

POLS 325 – Kamuoyu ve Siyasal Davranış

3

1

3

6

POLS 328-  Modern Siyaset Teorisi

3

1

3

6

POLS 329 - Siyaset Biliminde Araştırma Becerileri

3

1

3

6

POLS 331-  Tarihsel Bakış Açısıyla Alman Dış Politikası

3

1

3

6

WIL 391 - Sektörde Eğitim I

1

1

3

6

POLS 403 - Demokrasi, Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye

3

1

3

6

POLS 404 - Türk Dış Politikası

3

1

3

6

POLS 405 - Seçim Siyaseti

3

1

3

6

POLS 406 - Avrupa Birliği Dış ve Güvenlik Politikası

3

1

3

6

POLS 407 - Kalkınmakta Olan Ülkelerde Siyaset

3

1

3

6

POLS 408 - Toplumsal Cinsiyet ve Haklar

3

1

3

6

POLS 409 - Amerikan Dış ve Güvenlik Politikası

3

1

3

6

POLS 410 - Avrasya Politikaları

3

1

3

6

POLS 411 - Göç Politikası

3

1

3

6

POLS 412 - Çevre Politikaları

3

1

3

6

POLS 413 - Karşılaştırmalı Siyasette İleri Okumalar

3

1

3

6

POLS 414 - Karşılaştırmalı Parti Sistemleri ve Çıkar Grupları

3

1

3

6

POLS 415 - Enerji Güvenliği

3

1

3

6

POLS 416 - Siyasal İletişim

3

1

3

6

POLS 417 - Toplumsal Hareketler

3

1

3

6

POLS 418 - Değişen Dünyada Vatandaşlık

3

1

3

6

POLS 419 - Kamu Politikası

3

1

3

6

POLS 420 - Modern Avrupanın Sosyal ve Siyasal Tarihi

3

1

3

6

POLS 421 - Kamuoyu ve Siyasal Davranış

3

1

3

6

POLS 422 - Uluslararası Mahkemeler

3

1

3

6

POLS 423 - Diplomasi Teorileri ve Uygulamaları

3

1

3

6

POLS 424 - Milliyetçilik: Teoriler ve Vakalar

3

1

3

6

POLS 425 - Savaş Çalışmaları

3

1

3

6

POLS 426 - Politika ve Toplumsal Cinsiyet

3

1

3

6

POLS427 - Sivil Asker İlişkilerinde Kuram ve Pratik

3

1

3

6

POLS 428 - Stratejik Çalışmalar

3

1

3

6

POLS 430 - Karşılaştırmalı Popülizm

3

1

3

6

POLS 431- Lisans Tezi

3

1

3

6

POLS 434- Çatışma Çözümü: Kuramlar ve Uygulamaları

3

1

3

6

WIL 491 - Sektörde Eğitim II

1

4

3

6