Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Gözde Turan, Journal of Gender Studies’de yayınlanan “The identity of ‘the other’ for sexual violence victims” makalesiyle 2017 Janet Blackman ödülüne layık görülmüştür

Journal of Gender Studies, eski editörlerinden olan Janet Blackman’ın 2016 yılında ölümünün ardından her yıl bir makaleye Janet Blackman adına ödül verme kararı almıştır. Janet Blackman, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir akademisyen ve aktivisttir. Editörler, ödül verilecek araştırmacının Janet Blackman’ın takip ettiği düşünce ve idealleri paylaşan ve benzer araştırma konularında çalışma yapan bir araştırmacı olmasına dikkat ederek, 2017 yılında verilecek olan ilk ödül için Gözde Turan’ın “The identity of ‘the other’ for sexual violence victims” makalesini seçmişlerdir.
Uluslararası toplum tarafından kurulan ilk sürekli uluslararası ceza mahkemesi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu metni Roma Statüsü, her ne kadar cinsel saldırı suçları için kritik bir adım olarak görülse de, Turan araştırmasında bu Statü’nün ve mevcut uluslararası ceza hukuku içtihatının sadece belli grupların üyelerini koruma altına aldığını savunmaktadır. Uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma durumlarında kurban ve fail olarak tanınan kişiler, ancak “belirli” niteliklere sahip grupların üyeleri olabilmektedirler. Uluslararası ceza hukuku, söz konusu grupların birbirlerine karşı uyguladıkları suçları kapsamı altına alarak, sistematik ve yaygın şekilde işlendikleri hallerde bile “grup-içi” cinsel saldırı suçlarını kapsam dışı bırakmaktadır.