Sevgili Öğrencimiz,

Tez teslim ve savunma süreci hakkında detaylı bilgilendirme aşağıdaki şekilde,  gerekli formlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

  1.AŞAMA
Tezini tamamlamış olan öğrenci tezini danışmanına sunar. Danışmanı tarafından uygunluğu onaylanırsa öğrenci aşağıda belirtilen dokumanları Enstitü’ ye teslim eder.

   • 1 Adet Tez
   • Tez Teslimi Kontrol Formu

   • Tez Çalışması İntihal Formu

   • İntihal Raporu

2.AŞAMA
Tez Enstitü tarafından şeklen uygun bulunursa aşağıdaki sıralama uygulanır.

  • Öğrenci tezden 5 adet çoğaltır.

 • Öğrenci tezleri 1 adet danışmanına, 2 adet asil jüri üyesine ve 2 adet yedek jüri üyesine imza karşılığında tutanak ile teslim eder ve tutanak  formunu Enstitü' ye ulaştırır.

• Tezin teslimi ve dağıtımı arasındaki süre 10 günü geçmemelidir.

3.AŞAMA

Tezini jüri üyelerine teslim eden öğrenci en geç 1 ay içerisinde tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir.

 

 

Tez Sınavı Tutanak Formu

Tez Teslim Formu

• Tez-Proje Veri Giriş ve Paylaşım Formu

• Yemin Metni

•  3 Adet Tez Jüri Değerlendirme Formu- (Her Jüri Üyesi için 1 Adet)

4.AŞAMA
Öğrenci 3 adet ciltlenmiş Tezini, Tez CD’sini ve 1 adet YÖK Tez Veri Giriş Formu’ nu Enstitü’ ye ulaştırdığında Tez Süreci tamamlanır.

Not: Öğrenci yukarıda belirtilen dökümanları Tez Savunma Sınavından itibaren  en geç 1 ay içerisinde Enstitüye Teslim Etmelidir. 

Not: Düzeltme kararı verilen tezler için; 3. Aşamadaki tez sınav tutanak formu  ve jüri değerlendirme formları  en geç 3 gün içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.