Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması Ödülü

Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığına katkı sağlanması, ortak aklın katkıları ile çok disiplinli bir çalışmanın yapılmasına yönelik, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması’’na okulumuz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri’nden Alper Gülle, Begüm Söyek ve Serpil. F. Bahçeçi Ertürk ile mimarlık bölümü öğrencileri Mutlu Tevke, S. Aygen Kiştin, İsmail İşcan ve Yeşim Kaya ekip halinde katılmışlar, 39 adet projenin katıldığı yarışmada jüri değerlendirmeleri sonucunda ekibimiz eşdeğer ödüle layık görülmüştür. Yarışma proje raporu ve görselleri aşağıdaki gibidir.

http://www.arkitera.com/proje/9015/antalya-kepez-dokuma-alani-fikir-projesi-yarismasi-esdeger-odul-71358

Mimari Proje Raporu
Gündelik hareketin sınırlarını çizen ve dokuma çevresindeki tüm yaşantıyı etkileyen çeperlere yeniden inşaa edilmek üzere müdahale edilmiştir. Duvar yapıları ile sınırlanan gündelik yaşantının sürekliliği; alanın kuzeyinde çeper oluşturan bir bağlaç yapı üzerinden sağlanmıştır.
İçe dönük olarak kentte varlığını sürdüren tüm yapıların sorunsalı olarak düşünülen sınırlar, gündelik akışın kendi içinden geçmesine ve bu geçişle birlikte alanın doğusundaki dokuma bölgesi ve yakın çevresi ile batısındaki kültür mahallesi ve yakın çevresi arasındaki akışı sağlamak üzere eritilmiştir. Proje alanının iki yakasında biriken potansiyel enerjinin yayılma alanı için bir çeper oluşturan yapı, dokuma parkın sınırlarını genişleten ve bünyesinde barındırdığı tüm etkinliklerin zeminini artıracak, genleştirecek ve çeşitlendirecek bir boşluk olan çayır alanı ile de bütünleşme çabasındadır. Dokuma parkın batısında uzanan ve Akdeniz coğrafyasının atmosferini oluşturan en önemli etmen olan Toros Dağları ile kurulan ilişki; yapılar arasındaki boşluğun atmosferinin kurucu öğesi olarak avlu içindeki harekete ve tüm yaşantıya eşlik etmektedir.
Dokuma fabrikası alanının tarihsel süreci göz önüne alındığında görülen endüstriyel kimliğin etkilerinin izinin sürdürülmesi düşüncesi yapının ve çayırın biçimlenmesindeki yere ait değerler olarak kavranmaktadır.
 

Yarışma Ekibi 

  • Alper Gülle (Mimar) Ekip başı
  • Begüm Söyek (Mimar)
  • Serpil F. Bahçeci Ertürk (Mimar)
  • Hakan Canbaz (Peyzaj Mimarı)
  • Alper Gökçay (Şehir Plancısı)

Yardımcılar

  • İsmail İşcan (Mim. Öğ.)
  • Mutlu Tevke (Mim.Öğ.)
  • Serim Aygen Kiştin (Mim.Öğ.)
  • Yeşim Kaya (Mim.Öğ.)