Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemizin Başarısı

Üniversitemiz Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü (Mühendislik Fakültesi) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref DEMİR, Nanoteknoloji, Karsinogenez ve Sosyal Tıp alanlarında yayın hayatına devam eden “Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B: Critical Reviews” (2017 Impact Factor: 6.333) dergisinde Yayın Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır.

Kendisine çalışmalarında ve akademik kariyerinde başarılar dileriz.