Komisyon Üyesi

Birimi

Görevi

Adı -Soyadı

Rektörlük (Rektör)

Başkan

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Genel Sekreterlik (Genel Sekreter V.)

Üye

Prof. Dr. İsmail CERİTLİ

Hukuk Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

Mühendislik Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Ü. Kamer ÖZGÜN

Mühendislik Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ŞENGÜL AYAN

Turizm Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Semih ÖZKAN

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Üye

Doç. Dr.  Mustafa KOÇAK

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Ü. Shirin IZADPANAH

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Ü. Mohammad ABUBAKAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üye

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üye

Prof. Dr. Deniz C. Serkan TAPKIN

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Üye

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Fatih AK

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Üye

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Fatih AK

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Üye

Dr. Öğr. Ü. Murat KAPLAN

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 

Üye

Şafak GÜR

Mali İşler Direktörü

Üye

Zihni AYGÜN

Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci Konsey Başkanı)

Üye

Ayberk KÖK