Komisyon Üyesi

Birimi

Görevi

Adı -Soyadı

Rektörlük (Rektör)

Başkan

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Rektörlük  Üye Prof. Dr. Hamza KANDUR
Hukuk Fakültesi Üye Prof. Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

Mühendislik Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necati AĞIRALİOĞLU

Turizm Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Fatma Bike KOCAOĞLU

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Üye

Prof. Dr.  Ayşe SAĞSÖZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Mesut UYAR

Sivil Havacılık Yüksekokulu Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oraj HÜSEYNİKLİOĞLU

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Üye

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Üye

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Fatih AK

Adalet Meslek Yüksekokulu Üye Öğr. Gör. Ayşegül DÖRTTEPE OKUTAN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Dr. Öğr. Ü. Murat KAPLAN

Öğrenci Temsilcisi (Öğrenci Konsey Başkanı)

Üye

Ayberk KÖK

Genel Sekreterlik  Üye Prof. Dr. İsmail CERİTLİ
Başhekim Üye İsmail Bülent SÜZER