KALİTE POLİTİKASI

 • Tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
 • Teknolojiyi her alanda etkili kullanmak,
 • Çalışanların niteliklerini artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Eğitim öğretim kalitesini artırmak,
 • Araştırma konusundaki çalışmalara hız vermek,
 • Mevzuat ve standartları sürdürülebilir şekilde uygulamak,
 • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek ve tüm süreçlerini sürekli iyileştiren bir kurum olabilmektir.

 

ŞİKAYET POLİTİKASI

 • Tüm paydaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek,
 • Şikayetlerin kök nedenlerini bulmak ve gidermek,
 • Şikayetçileri cevaplayarak çözümlerinden olan memnuniyeti ölçümlemek,
 • Her şikayette tarafsız, şeffaf, objektif, hesap verebilir ve erişilebilir olmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.