Mehmet Ziya FIRAT
 • Araştırma Alanları

  Bayesian Methods

  Categorical Data Analysis

  Estimation Methods of Variance Components

  Statistical Methodology for Mapping QT

  Mixed Model Methodology

  Quantitative Genetics

  Structural Equation Modelling

 • E-Posta Adresi

  mehmet.firat@antalya.edu.tr

 • Lisans

  Çukurova Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  University of Reading

 • Doktora

  University of Edinburgh

 • CV Görüntüle

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/A ile Görevlendirme **

Mehmet Ziya FIRAT

Mehmet Ziya FIRAT, 1986 yılında Çukurova Üniversitesinden lisans derecesi ile mezun olduktan sonra, 1991 yılında İngiltere’de Reading Üniversitesi Uygulamalı İstatistik Bölümünden Biyometri alanında (Uygulamalı İstatistik) yüksek lisans derecesini almıştır. Daha sonra, 1995 yılında Edinburgh Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümünde Bayesian Yöntemleri üzerine doktorasını tamamlamıştır. 1997 yılında altı ay süre ile Michigan State Üniversitesinde araştırmacı olmuştur. 2003 ve 2004 yılları arasında onsekiz ay süre ile Iowa State Üniversitesinde çok iyi tanınan bir araştırma grubu ile çalışmıştır. 1999 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesinde profesör olarak çalışmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yapmış, istatistiksel yöntemlerin değişik alanlara uygulamaları ile ilgili çok sayıda hakemli dergilerde makaleler ve konferans bildirileri yayınlamıştır. Güncel çalışmaları, Bayesian Yöntemleri, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller, Doğrusal Olmayan Modeller, Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmalarında Kullanılan İstatistiksel Yöntemleri içermektedir. FORTRAN kullanarak programlamada ve SAS, MINITAB, SPSS, AMOS, LISREL ve GENSTAT istatistiksel paket programları kullanarak istatistiksel analizlerde oldukça kapsamlı deneyimlere sahiptir.