Antalya Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde yükseköğretim gören engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit edip, bu alanda yapılması gereken çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek ve toplumsal katılımlarını artırmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, dezavantajlı olan ve özel gereksinime ihtiyaç duyan, birime başvuran öğrencilerle yapılan görüşmeler ve değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen sorunlara, çözümcül yaklaşıp,  Öğrenci İşleri, Sağlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spor, Kültür ve Sanat Müdürlüğü,  Bölüm Danışmanı,  Bölüm Başkanlığı gibi birimlerle görüşmeler yapar.

Antalya Bilim Üniversitesi’nde yükseköğretim gören ve engel durumunu bildiren her öğrenci, akademik dönemlerde Engelli Öğrenci Birimi’ne başvurabilir.  Engelli Öğrenci Birimi,  engelli öğrencilere dersler, sınavlar, ödevler gibi akademik alanda makul uyarlamaya ihtiyaç duyulan konularda görüşerek, bunların ne zaman, ne şeklide çözülebileceği ve kimler ile iletişim kurulması gerektiği konularında yardımcı olur.