Dekan' ın Mesajı 

Çizmeyi konuşmaya tercih ederim.

Çizim hızlıdır ve yalanlar için daha az yer bırakır,

( Le-Corbusier 1887–1965).

 

Sevgili Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi aday öğrencilerimiz,

2013 yılında kurulan Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde, birbiri ile bütünlük ve uyum içinde çalışan Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde insan-bilim-sanat ve mekan üzerine odaklanmış disiplinler  arası bir tasarım eğitimi uygulanmaktadır.

Sizlere kazandırılması hedeflenen bilgi ve beceriler doğrultusunda; çeşitli kuramsal ve uygulama derslerinin ve bilgilerin proje stüdyolarıyla bütünleştirildiği bir ortamda, sanat-tasarım ilişkisini mekansal bağlamda kurgulayabilen, teknik, sanatsal el becerileri ve bilgisayar kullanımı ile tasarım dünyasına donanımlı bireyler olarak yetişmeniz eğitim politikamızın ana hedefidir.

Günümüzde mimarlık ve iç mimarlık eğitimi işlevsel, toplumsal, tarihsel, kültürel, estetik ve ekonomik ölçütlerin yanında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyanın oluşumuna yönelik olarak, teknik ve sosyal konuları da içerecek biçimde kurgulanmaktadır. Fakültemizin her iki bölümünün de odaklandığı spesifik çalışma alanlarının yanısıra, farklı alanların birarada bulunmasınının getirdiği yenilikçi ve interdisipliner çalışma olanakları farklılığımızı vurgulayan ve öne çıkan en önemli özelliklerimizdir. Fakültemizin Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri lisans programları İngilizce eğitim vermektedir. Fakültemizde çok iyi eğitim alt yapısına sahip, deneyimli Türk ve yabancı öğretim elemanlarının yanı sıra, çalışma hayatındaki deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşan yarı zamanlı öğretim elemanları da bulunmaktadır. Hedeflerimiz; sorumluluklarının bilincinde, kültür, sanat ve tasarım dünyasındaki gelişmelere açık, analitik, eleştirel, bağımsız, kalıpların dışında düşünebilen nitelikli, yarışmacı, toplum yararlarını mesleğinde ön planda tutacak tasarımcılar, yani geleceğin Mimarları ile İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları meslektaşlarımızı yetiştirmektir.

Burada başlayacağınız eğitim-öğretim sonunda elde edeceğiniz kazanımlar ve ürünleriniz bizim gurur kaynağımız olacağı gibi, üniversitemizi dolayısıyla da fakültemizi ve bölümlerimizi yurt dışı, ülkemiz, bölgemiz ve kentimizde layıkıyla temsil edeceğinize, vatanımıza ve milletimize yararlı bireyler olarak yetişeceğinize yürekten inanıyor, sizleri bugünlere getirip bizlere emanet eden ailelerinize ve üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

Dekan

Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ