Dekan' ın Mesajı 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak, sizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Fakültemiz, birbiri ile yakın ilişkide olan iki farklı bölümden oluşmaktadır: (1) Mimarlık ve (2) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Fakülte bölümlerimizin faaliyetleri, estetik olarak hoş görünen mekan ve yapıların yaratılmasının ötesinde, çok katmanlı birçok unsuru içeren eylemlerden meydana gelir. Mimar ve iç mimarların çalışma alanları insan davranışını anlama, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler geliştirme ve tasarımlar aracılığıyla etkileyici insani tecrübeler ve grafik anlatımlar yaratmaya odaklanır. Fakültemiz, atölye ve kuramsal derslerin bileşkesinde, eğitim sürecinde, sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik ve disiplinler arası perspektiflerden mimarlığın gerektirdiği çok katmanlı yaklaşımı öğrencilerine aktarmakta ve tarihi ve çağdaş profesyonel mesleki tartışmalarla zenginleştirmektedir.

Müfredatımızda yer alan derslerimizde, öğrencilerimize çalışma hayatlarında gerekli olan profesyonel becerileri kazandırılırken, aynı zamanda onların toplumun sorumlu üyeleri olarak gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Çevresel, doğal, kültürel ve bölgesel değerler ile mesleki etik kurallarına saygılı bireyler olarak mezun olmalarını önemsiyoruz.

Mimarlık, uygulamalı bir eğitim olarak diğer birçok branştan daha farklı bir yapıdadır; özverili, disiplinli ve uzun çalışma saatleri ayırmayı gerektirir. Mimarlık eğitiminin her aşaması değerlidir ve öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Bu süreçte fakültemizde, her biri kendi alanında uzman olan öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi eğitim yolculukları boyunca yanlarında olarak desteklemektedir.

Sizlerle tanışmayı ve birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz.

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Salih Ofluoğlu

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı