Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi sanat ve mimarlık çalışmalarına ilişkin dünya ölçeğinde kabul görecek yeni perspektifler oluşturmak ve alanında yeni metodolojilerin geliştirilmesinde öncü olmak amacıyla kurulmuştur.  Fakülte temel olarak mimarlık ve güzel sanatların ülkelerin ve böylece dünyanın gelişimindeki potansiyel güçler olarak öğretilmesine ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Temel amaç, bilgi, metodoloji, teori ve profesyonel becerileri sanatsal ve mimari pratiklerle harmanlamaktır. Eğitim dönemi boyunca, yaratıcılık, hayal gücü, eleştirel düşünce ve tarihe, etik ve kültürel değerlere karşı hassasiyet en önemli role sahiptir.

Antalya Bilim Üniversitesi’nin sahip olduğu misyon çerçevesinde, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nin vizyonu  eğitim hayatları boyunca edinecekleri beceri, bilgi ve duyarlılıkla dünya çapında aktif olabilecek iyi eğitimli profesyoneller yetiştirmektir. Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin ve arkadaşların varlığı, öğrencilerin farklı düşüncelere ve kültürlere ilişkin bakış açısı geliştirmesine ve etkileşimine olanak sağlayarak, uluslararası ölçekte düşünmelerini sağlar.