* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/D ile Görevlendirme

** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/A ile Görevlendirme

*** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Madde ile Görevlendirme

**** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/B İle Görevlendirme