A. Mohammed ABUBAKAR

A. Mohammed ABUBAKAR

Doç. Dr. A.Mohammed ABUBAKAR lisans eğitimini Bilişim Sistemleri alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İşletme alanında sırasıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde almıştır. 2011-2016 yılları arasında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görevde bulunmuştur.

Halen Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Association for Information Systems'in (AIS) aktif üyesidir.

 

Araştırması bilgi sistemleri, bilgi yönetim, büyük veri ve iş analitiği, uygulamalı yapay zeka, dijital işgücü, pazar platformları ve işyeri ilişkileri gibi konular ile ilgilenmektedir. Çalışmaları, European Journal of Information Systems, Journal of Business Research, International Journal of Information Management, Journal of Knowledge Management, Information Systems Management, Journal of Innovation and Knowledge, Online Information Review, Journal of Destination Marketing & Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Service Industries Journal gibi üst düzey SSCI, ABS ve ABDC indeksli dergilerde yer almıştır. 2019, 2020, 2021 ve 2022'de Stanford Üniversitesi ve Elsevier BV tarafından derlenen dünyanın en etkili %2 bilim insanı listesine dahil edilmiştir.