Hukuk müşavirliği; Üniversitemiz ve bağlı birimlerin hizmetlerini, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda; hukukun genel ilkelerine, evrensel değerlere, insan haklarına, eşitlik ve adalete uygun olarak yürütebilmeleri, her türlü hukuki ilişki ve ihtilafların Üniversitemizin menfaatleri yönünde düzenlenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, Üniversitemizin taraf olduğu anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, hak ve menfaatlerinin savunulması amacıyla adli ve idari mercilerde Üniversitemizi temsil etmektedir.