Dekan 'ın Mesajı

 

Kıymetli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız,

Hukuk, antik çağlardan bu yana, tüm toplumların gündeminde önemli bir yere sahip olan bir disiplindir. Öyle ki, gerek bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlemesi,  gerek toplumları kargaşadan arındırıp düzenin egemen olmasını sağlaması, gerekse adaletin gerçekleşmesine hizmet etmesi ile hukuk, herkesi ilgilerinden ve hayatın her alanına temas eden bir alandır. Ülkemizin bağımsız, demokratik bir hukuk devleti olmasının teminatı olan Anayasamız da hukuk sistemimizin bir parçasıdır. Dolayısıyla hukukun uygulayıcıları ve teorisyenleri olan hâkimleri, savcıları, avukatları, noterleri, akademisyenleri, özetle hukukçuları yetiştirmek ve hukuk camiasına kazandırmak işi, adaletin gerçekleşmesini sağlamak kadar kutsal ve ciddi bir iştir. Hukuk fakülteleri, bu köklü alanda uzmanlaşmayı tercih etmiş olan öğrencileri yetiştirmek adına, lisans programı boyunca hukuk mantığını öğrencilerine kazandırmayı amaçlar. Öğrencileri hukuk alanında bilgi sahibi yapıp uzmanlaştırırken, gerçek hayata atıldıkları zaman karşılaşacakları hukuki sorunların çözümüne ulaşabilmeleri için zihinlerine adeta bir “pusula” yerleştirmeyi hedef alır.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017 yılından beri her yıl mezunlarını hukuk camiasına kazandıran, donanımlı akademik ve idari kadrosu ile yeni başarılara imza atan, müfredatında yer alan temel hukuk alanları haricinde yeni ortaya çıkan hukuk alanlarında ve yabancı dilde hukuk dersleri ile öğretim yapan seçkin bir hukuk fakültesidir. Fakültemiz, bizi tercih eden öğrencilerimizi donanımlı bir hukukçu olarak yetiştirmek adına ciddi bir akademik faaliyet göstermektedir. Bu alana gönül vermiş olan ve aramıza katılan, yahut katılmak isteyen tüm öğrencilerimizi selamlarım.

 

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet Nizamettin AKTAY

Hukuk Fakültesi Dekanı