Kamu hukuku yüksek lisans programında, eğitim dili Türkçe’dir. Kamu hukuku yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek olarak sunulmaktadır. Günümüzde, hem küresel hem de yerel hukuki sorunlar değişmekte, giderek karmaşıklaşmakta ve farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü yaklaşımları gerektirmektedir. Bu sorunlara çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesini amaçlayan Kamu Hukuku yüksek lisans programı, hukukun güncel sorunlarına, bunun yanında felsefe ve siyaset derslerine yer veren müfredatında hukuksal meselelere çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşan mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Course Offerings Fall Semster 2020-2021