ANTALYA BİLİM UNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET LİSTESİ

1 Fettah TAMİNCE                                                                                                                              Başkan                                                                                     
2 Ahmet ÖZEL Başkan Vekili
3 Murat ÖZERCAN Başkan Vekili 
4 Prof. Dr. İsmail YÜKSEK Rektör
5 Münir KARALOĞLU Üye
6 Turgay AKAR Üye

​​ GAYE EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE ÇEVRE VAKFI ÜYE LİSTESİ

 

1 Fettah TAMİNCE Başkan
2 Menderes Mehmet Tevfik TÜREL Başkan Vekili
3 Ahmet ÖZEL Üye
4 Ercan MEKTEPLİOĞLU Üye
5 Mustafa KÖSE Üye
6 Münir KARALOĞLU Üye
7 Sena Nur ÇELİK Üye
8 Sebahattin ÖZTÜRK Üye
9 Zeynep Ayşe DEMİREZ Üye
10 Ömer GÜR Üye
11 Ali İhsan SAV Üye