Genel Sekreterlik, Üniversitenin tüm idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur.