Dekanın Mesajı

Fakültemiz temel ilke olarak bilimsel çalışmaları ön plana koymaktadır. Tamamlayıcı olarak toplumsal değişime aktif olarak katılmakta ve bu alanda üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Bu anlamda İİSBF Dekanlığı “öğreten ve öğrenen” bir organizasyon olarak çalışmalarını yürütmektedir.
 

Bu arka plandan hareketle stratejik yol haritamız şu şekilde oluşturulmuştur:

 Toplumlar arası kültürel diyalog ve her türlü bilgi alışverişinin artırılması;

Küresel düzeyde bilgi akışını sağlama amacıyla nitelikli bireylerin yetiştirilmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra başka ülkelerdeki üniversitelerle bağlantı kurularak yeni iş birliklerinin kurulması;

*  Geniş öğrenim kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının yanı sıra teknolojik tabanlı eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi;

Üstün yetenekli, bilime evrensel düzeyde katkılar sunan öğretim elemanlarını bir araya getirerek öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasının sağlanması;

Fakültemizde sosyal ve kültürel faaliyette bulunan kulüplerin desteklenmesi ve öğrenci temsilcilerinin aktif şekilde yönetime katılmasının sağlanması;

Ezberciliğe itibar etmeyen, intihalcilikten uzak, akıl ve bilimin rehberliğine dayanan bir yol izlenmesi;

Bilinirliği ve doğru olduğu iddia edilen savları sorgulayarak bilinmeyeni ve yeni araştırma alanlarının keşfedilmesinin yanında yeni tezlerin tartışmaya açılmasının sağlanması; 

Yeni bakış açıları geliştirmeyi teşvik eden “araştırmacı, geliştirmeci, yönetime katılımcı” öğretim merkezi olması.

Değerlerimiz doğrultusunda ülkemiz için geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilgi akışını devam ettirerek insanlığın ortak ürünü olan bilime katkımızı sunmaya devam edeceğiz.                                         

Prof. Dr. Harun Gümrükçü