ABU İkdisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2012 yılında kurulmuş olup; öğrenci odaklı eğitim ve öğretim anlayışı çerçevesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda akademik ve sosyal varlığını kabul ettirmiştir. 
Fakülte olarak amacımız vizyonu geniş, değişime yön veren, küreselleşme olgusunun etkisinin gittikçe arttığı dünyamızda, gerek mesleki bilgi yeterliliği gerekse de yabancı dil kullanabilme becerisi ile en üst seviyede rekabet edebilen, yaratıcı, etik değerlerine bağlı ve toplumsal gelişime öncülük edebilecek mezunlar ve liderler yetiştirmektir.
Fakültemiz bünyesinde 3 bölüm faaliyet göstermektedir; Ekonomi, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Lisans programlarının eğitim dili İngilizce olup; fakülte müfredatı Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile uyumludur. 
ABU Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak ise İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-MBA) ve Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programlarının (Tezli ve Tezsiz) programları ile hizmet verilmektedir.