Programın amacı: Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” tezli yüksek lisans programı üç ana gerekçe ile kurulmaktadır.

  a. Küreselleşen dünya siyasetini analitik, teorik ve ampirik düzlemde analiz etme yetisine sahip uzman yetiştirme gerekliliği programın kurulmasının öncelikli gerekçesidir. Buna göre, günümüzde önemi giderek artan küresel siyaset ve dünya politikasındaki temel sorunlar, aktörler, bu aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler ağının teorik yansımalarına hakim uzmanlar yetiştirme, bir gereklilik olarak önümüzde bulunmaktadır. Bu tezli yüksek lisans programı ile bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

 b. İkinci olarak, uzmanlık kazanmış uygulayıcılar (bürokrat, diplomat) yetiştirme gerekliliği programın açılma gerekçelerinden biridir. Bu nedenle, program akademik bir formasyondan geçmiş uzman ve nitelikli iş gücü yetiştirme amacını da taşımaktadır.

  c. Üçüncü gerekçe ise bölgede bu alanda var olan bir boşluğun doldurulması ile ilgilidir. Programın bulunduğu bölgede (Antalya ve çevresi) var olan yüksek lisans programlarının tamamı Türkçe olarak açılmıştır. %100 İngilizce bir program olarak açılacak olan bu yüksek lisans programı ile uluslararası alanda doktora programlarına başvurabilecek akademisyen adayları ve uluslararası örgütlerde çalışabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme alanında bir boşluk doldurulacaktır.

   Antalya Bilimi Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (%100 İngilizce) eğitim vermektedir. Bölümümüzde 9 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 11 akademik personel bulunmaktadır.

Kazanılan Derece: Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Diploması

Eğitim Dili: İngilizce

Eğitim Türü: Lisansüstü Örgün Öğretim