Dekan’ ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi teorik bilgi ile pratik uygulama arasında hassas bir denge oluşturarak, kendine güvenen, potansiyelinin bilincinde, öğrenmeyi bilen, çok yönlü düşünebilen, girişimci, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, takım halinde çalışmayı bilen ve bu sayede geleceğin inşasında önemli bir role sahip olan bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Fakültemizin, donanımlı akademik ve idari personeli ve sektör paydaşlarıyla geliştirmiş olduğu ikili ilişkiler ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü temin etmektedir.  

Fakültemiz ayrıca, sektör paydaşlarıyla geliştirmiş olduğu ilişkiler sayesinde, sektörün önde gelen işletmelerinde staj yapma ve iş imkanı sağlayarak, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine önemli katkılar sunmaktadır.

Sizlerle birlikte olduğumuz süre zarfında sizlerden beklentimiz, fakültemiz tarafından sunulan bilgi ve donanım düzeyinizi artıracak her türlü eğitsel ve sosyal faaliyetlere aktif şekilde katılım göstermenizdir. 
Birlikte yeni başarılara ulaşmak dileğiyle,

Prof. Dr. F. Bike KOCAOĞLU
Dekan