Gastronomi ve Mutfak Sanatları, bir yeme-içme bilimi olmanın yanı sıra bir sanat ve kültür felsefesini de bünyesinde barındırmaktadır. Uzun zamandır çeşitli uluslararası üniversite ve enstitülerin programları arasında yer alan Mutfak Sanatları, Türkiye'de de odak noktası olmuştur. Kültürel yapının değişmekte olması ve turizmin Türkiye'de en hızlı gelişen sektör olması bu sonuçta önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün amacı, yerel ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilen, yiyecek ve içecek sektöründe mutfak şefi ve yönetici olmaya aday şefler yetiştirmektir. Ayrıca konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde büyük ihtiyaç duyulan nitelikli ve eğitimli bireylerin sayısının artırılmasına katkıda bulunmaları beklenmektedir. İletişim ve idari bilgi ve becerilerini geliştirecek şekilde eğitilen bu bireyler, genellikle hizmet sektöründe görev alacaklardır.
Uluslararası Standartlarda Eğitim
Türk turizm sektörünü bir adım öteye taşımak için dünyanın en önde gelen üniversitelerinin turizm müfredatları incelenerek ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hibrit bir müfredat oluşturulmuştur. Dünyanın en önde gelen üniversiteleri tarafından kullanılan en güncel kitaplar incelenerek öğrencilerimize birincil ve tamamlayıcı bilgi kaynağı olarak sunulmuştur. Öğrencilerimiz proje ödevleri ile sektörü analiz etme ve teori ile pratiği harmanlama şansına sahip olmaktadır. Eğitimleri sırasında turizm işletmelerinde yaptıkları stajlarla bu kurumları yerinde tanıma fırsatı buluyorlar. İstedikleri takdirde stajlarını yurt dışında da yapabilmektedirler.
ABU Turizm Fakültesi Öğrencisi Olmak
Öğrencilerimiz ülkemizin farklı şehirlerinden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelerek heterojen ve zengin bir ortam oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim dönemimizin ilk yılında ağırlıklı olarak işletme ve yönetim dersleri verilmekte; böylece öğrencilerimiz yönetim ve işletme konularında bilgi sahibi olmaktadırlar. Sonraki dönemde gastronomi ve mutfak sanatlarına ilişkin teorik derslerin yanı sıra öğrencilerimiz dünyanın çeşitli mutfaklarını uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Akademik eğitimlerinin son yılında öğrencilerimiz, ilgi duydukları bir alanla ilgili bilimsel yöntemleri kullanarak bilimsel bir çalışma yürütmektedirler. Bu çalışma, yüksek lisans yapmak ya da sektörde ilerlemek isteyenler için sorunları tespit etme, çözüm bulma ve rapor hazırlama konularında fikir vermesi açısından önemlidir.
Departman Hakkında Bilgi ve Genel Koşullar
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde dersler tamamen İngilizce olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince üniversitemiz tarafından sağlanan ikinci bir yabancı dil öğrenirler. Toplam 240 AKTS'lik dersleri 4 yıl/8 yarıyıl boyunca alırlar. Ayrıca Yandal ve Çift Anadal yapabilmektedirler.
Akademik Kadro
Turizm eğitiminde iyi planlanmış bir programda teorik bilgi ve mesleki uygulama el ele verilmelidir. Bu bağlamda akademik kadromuz sektörel deneyimi olan eğitmenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla hocalarımız sektörü tanıyor, sektörle iç içe ve zaman zaman sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş birlikleri oluşturmaktadırlar. Ayrıca bilimsel yayınlarla ve konferanslara katılarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktadırlar.