Gastronomi ve mutfak sanatları, yeme-içme bilimi olmanın yanında, bir sanat ve kültür felsefesini de içinde barındırmaktadır. Dünyada uzun zamandır çeşitli üniversite ve enstitülerin programları arasında yer alan mutfak sanatları, ülkemizde de ilgi odağı haline gelmiştir. Kültürel yapıda meydana gelen değişimler ve Türkiye’nin en hızlı gelişme gösteren sektörünün turizm olmasının bu durumda önemli payı bulunmaktadır. Bu bağlamda, Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek şef aşçılar yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır. Bu bireyler genellikle hizmet sektöründe görev almakta, iletişim ve yönetimsel bilgi becerilerini geliştirici bir niteliğe sahip olarak yetiştirilmektedirler.

Dünya Standartlarında Eğitim

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin turizm müfredatları incelenerek ve sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Türk turizmini ileriye taşıyacak hibrit bir müfredat oluşturulmuştur. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde kullanılan en güncel kitaplar incelenerek, temel ve yardımcı kaynak olarak öğrencilerimize önerilmektedir. Öğrencilerimiz teorik eğitim süreçlerinde proje ödevleri ile sektörü analiz etme, teori ve pratiği harmanlama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında turizm işletmelerinde gerçekleştirecekleri staj uygulamalarıyla, işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar. Arzu eden öğrencilerimiz için, yurt dışındaki işletmelerde de staj yapma olanağı mevcuttur.

ABU Turizm Fakültesi Öğrencisi Olmak

Turizm Fakültesini tercih eden öğrencilerimiz, ülkemizin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelmekte, heterojen ve zengin bir yapı oluşturmaktadır. Dört senelik eğitim süresinin ilk yılında işletme ve yönetim ağırlıklı derslere de yer verilmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz, yönetim ve işletmecilik konularında da bilgi sahibi olacaklardır. Sonraki dönemlerde gastronomi ve mutfak sanatlarına yönelik teorik derslerin yanı sıra öğrenciler, çeşitli ülkelere ait mutfakları da uygulamalı olarak öğrenmektedirler.  Öğrencilerimiz akademik eğitimin son yılında ise, ilgi duydukları bir alanda, bilimsel metotlar kullanarak bilimsel bir çalışma yapacaklardır. Bu çalışma lisansüstü eğitime ilgi duyan öğrencilerimiz veya sektörde devam edecek olan öğrencilerimiz için sorunları bulma, çözüm üretme ve raporlama yapmaları için oldukça önemlidir. 

Bölüm Detayları ve Genel Koşulları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün eğitim dili %100 İngilizce’dir. Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca üniversitemiz tarafından verilmekte olan ikinci bir yabancı dili öğrenmektedirler. Öğrenciler, 4 yıl/8 dönem boyunca toplam 240 AKTS ders almaktadırlar. Öğrencilerimiz ayrıca Yandal ve Çift Anadal yapma olanağına sahiptirler.

Akademik Kadro

Turizm eğitiminde teorik bilgi ve mesleki uygulama beraber iyi belirlenmiş bir programla verilmelidir. Bu bağlamda akademik kadromuz sektör tecrübesi olan hocalardan oluşmaktadır. Dolayısıyla hocalarımız sektörü yakinen bilmekte, sektörle temas halindedir ve zaman zaman da sektör temsilcileriyle bir araya gelerek işbirlikleri geliştirmektedirler. Bununla birlikte, bilimsel yayınlar yaparak ve konferanslara katılarak bilime katkı sağlamaktadırlar.