Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Rektörlüğe gelen ve Rektörlükten çıkan yazıların işleme alınıp muhatabına ulaşımını ve muhafazasını sağlamak,

Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Mütevelli Heyeti toplantılarının gündemini hazırlamak ve alınan kararların yazımını, muhafazasını ve Üniversite birimlerine iletimini sağlamak,