Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde 11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Sağlık Bilimleri Fakültesi" kurulmuştur. Fakültemizde Hemşirelik Lisans programı  ile Fizyoretapi ve Rehabilitasyon Lisans programı yürütülmektedir.

Son yıllarda sağlık alanında bilginin, teknolojinin ve sağlıktaki uzmanlık alt dallarının artışı doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yeni sağlık alanları ortaya çıkmış ve yükseköğrenim kurumları da bu insan gücünü yetiştirecek bölümleri kurmuşlardır. Sağlık Bilimleri Fakülteleri, sağlık alanında yer alan veya işgücü sınırları ve tanımları yeniden düzenlenen kadrolara destek olan ve en fazla talep alan yükseköğrenim kurumlarından biridir.

Antalya Bilim Üniversitesi'nin en genç fakültesi olarak açılan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin temel amacı; Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda, değer ve ilkelerini benimseyen, kurumsal öğrenme çıktıları ile donanmış, etkin, etik değerlere sahip ve başarılı meslek insanları yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreci teorik eğitimin yanı sıra sağlık ve ilgili sektörlerde uygulama yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerini güçlü akademik kadromuz ve tüm idari personelimiz ile sürekli desteklemekteyiz. Antalya Bilim Üniversitesi'nin on yılı aşkın deneyimleri ile oluşturduğu zengin kültürel ve sanatsal etkinliklerden de öğrencilerimiz yararlanmakta, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte ve ayrıca spor şenlikleri ve öğrenci topluluklarında da aktif olarak yer alabilmektedirler.

Fakültemiz bünyesinde bilgisayar laboratuvarı ve konferans salonu bulunmakta, ayrıca öğrenciler üniversitede yer alan olanaklardan (yurt, kütüphane, internet, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri, konferans, söyleşi, konser, şenlik, vb.) yararlanmaktadır