T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.04.2021 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Ebelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin açılması kararı alınmıştır.