Beslenmeye bağlı hastalıkların hızla artması, yeterli ve dengeli beslenmenin bağışıklık sistemi üzerine olan güçlendirici ve koruyucu etkisinin öneminin benimsenmesi ile beslenme bilimine olan ilgi giderek artmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik bölümünün amacı;  sağlığın korunması, beslenme yetersizliği ve dengesizliği nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalıkların azaltılması ve bu hastalıkların tıbbi beslenme tedavisi ile iyileştirilmesi üzerine araştırma ve çalışmalar yapmak ve toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Antalya Bilim Üniversitesi  Sağlık Bilimleri  Fakültesi  Beslenme ve Diyetetik bölümündeki 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, ‘Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması’ ile ‘Diyetisyen’ unvanı almaya hak kazanırlar.

Diyetisyen,

Bireyin hastalık ve diğer özel durumlarına, yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite düzeyine, fizyolojik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına uygun olarak yeterli ve dengeli bir beslenme planı oluşturur.

Beslenme konusunda bireyi ve toplumu bilgilendirir.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

Hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler, diyaliz merkezleri gibi tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olarak,

Çocuk ve yaşlı bakımevleri gibi halk sağlığı veren özel kurumlarda toplum sağlığı diyetisyeni olarak,

Eğitim kurumlarında eğitici diyetisyen olarak,

Kendi ofislerinde danışman diyetisyen olarak görev alırlar.

Toplu Beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşlarında (yemek şirketleri, otel v.b.), besin ve sanayi endüstrisinde görev alabilirler.

Çocuk diyetisyeni, onkoloji diyetisyeni, sporcu diyetisyeni, bariatrik cerrahi diyetisyeni gibi bölümlerde spesifik olarak uzmanlaşabilirler.