Özgörev (Misyon): Sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaç edinmiş, rehberi bilim olan, etik ve milli değerlere saygılı, alanında yetkin ve otonomi sahibi uluslararası standartlarda sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Özgörü (Vizyon): Yenilikçi bakış açısıyla, sağlık bilimleri alanında eğitim, topluma hizmet ve bilimsel araştırma alanlarındaki katkılarıyla ülkede tanınan ve tercih edilen öncü bir kurum olmaktır.

 

Temel Değerler:

  • Etik Değerlere Bağlılık

  • Akademik ve Bilimsel Özgürlük

  • Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık

  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

  • Çözüm Odaklılık ve İletişime Açıklık

  • Eleştirel Düşünme ve Eleştirilmeye açıklık