Bölüm Başkanından

Fizyoterapistler, sağlıklı kişilerde veya farklı nedenlerle azalan veya kaybolan fonksiyonun, yeniden kazanılması,  artırılması amacı ile uygulanan,  fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü  değerlendirme ve  tedavi yaklaşımlarını  planlayıp, uygulayan,  kişilerin  yaşam kalitesini  arttırmaya  çalışan  sağlık  uzmanlarıdır. Son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri de eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da,  sağlık hedeflerinin ayrılmaz  parçası olmuşlardır.

Fizyoterapistlik mesleğini yapabilmek için,  eğitimini veren  4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

 Fizyoterapistler  tıbbın birçok alanında  yataklı tedavi merkezleri (üniversite, kamu ve özel hastaneler), ayaktan tedavi veren tıp merkezleri,   araştırma enstitüleri, ortez-protez rehabilitasyon üniteleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, evde bakım merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, spor klüpleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, bedensel, görsel, işitsel rehabilitasyon merkezleri,  spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, sağlıklı yaşam ünitelerinde çalışabilmektedirler.

Antalya Bilim  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü 11.11.2019 tarihli  Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile  kurulmuş,  2020-2021 Akademik döneminde ilk öğrencilerimiz kabul edilmiştir.

Dört yıllık lisans programı olan bölüm  müfredatımızda,  ülkemiz epidemiyolojik gerçekleri ile örtüşen,  ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının öngördüğü ilkelere uygun olmasına  özen gösterilmiştir. Öğretim dili  Türkçe´dir.

Amacımız,  eğitim, araştırma, mesleki gelişim ve hizmet konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı fizyoterapistler yetiştirmek, lisansüstü eğitim ve çalışmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon hizmetlerini  ve teknolojiyi izleyerek uygulamalar  yapmaktır.

Yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla ve  yaptığı özgün  bilimsel  çalışmalarla  sağlık sisteminin gelişimine  katkıda  bulunan,  ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan  bir bölüm olmaktır.

                                                                                Prof  Dr  Ferhan SOYUER

                                                                                  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı