Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri, hem sağlıklı bireylerin hem de farklı nedenlerle azalmış veya fonksiyon kaybına uğramış bireylerin, fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını planlayıp, uygulayan, bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen mesleki otonomiye sahip ‘fizyoterapistler’ yetiştirir. Tüm dünyada ileri yaş nüfusunun giderek artması, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle artan hareketsizlik sonucu sağlığın bilinçli şekilde korunması ihtiyacı gereği, fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine ilave olarak koruyucu yaklaşımlarla hastalıkları önleyici görevleri de eklenmiştir.

Fizyoterapistlik mesleğini yapabilmek için, eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak ve diplomanın T.C. Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekmektedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi, dolaşım ve solunum sistemi, sinir sistemi bozukluklarında işlevin düzeltilmesini amaçlayan, hasta, engelli veya sağlıklı bireylere doğru ve etkin egzersiz reçetesini planlayan bir bilim dalıdır. Fizyoterapistler, tıbbın birçok alanında, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik ve nöroşirurijik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu, romatizmal hastalıklar, kadın sağlığı, sporcu sağlığı, araştırma enstitüleri, ortez-protez rehabilitasyon üniteleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, evde bakım merkezleri, endüstriyel kuruluşlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, yoğun bakım, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor ve fiziksel uygunluk merkezleri, sağlıklı yaşam üniteleri başta olmak üzere kaplıca ve kür merkezleri ve sağlık turizmi merkezlerinde  çalışabilmektedirler.

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 11.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuş, 2020-2021 Akademik döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiştir.

Dört yıllık lisans programı olan bölüm müfredatımızın, ülkemiz epidemiyolojik gerçekleri ile örtüşen, ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumlarının öngördüğü ilkelere uygun olmasına  özen gösterilmiştir. Öğretim dilimiz Türkçe´dir.

Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, eğitim, araştırma, mesleki gelişim ve hizmet konusunda doğru model oluşturan, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, mesleki etik prensiplere bağlı donanımlı fizyoterapistler yetiştiren, yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla ve yaptığı özgün bilimsel çalışmalarla Sağlık sisteminin gelişimine katkıda  bulunan,  ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan  bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Saygı ve sevgi ile.

Doç. Dr. Yıldız ERDOĞANOĞLU

Bölüm Başkanı