Misyon

• Hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam ve kalitesini arttırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış,

• Araştırıcı, yenilikçi, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip,

• Etik değerlere saygılı,kalite güvencesi davranışı benimsemiş, ,iş süreçlerini yönetebilen,

• İnterdisipliner ve transdisipliner çalışma modelleri içinde yer alma becerisine sahip fizyoterapistler yetiştirmek.

 

Vizyon

• Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde,  fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek,

• Eğitim öncelikli  ve araştırma odaklı hizmet ve politikalar üreterek,  bilimsel platformda yeralabilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın  konumuna gelmek.