Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji bilimi, klinik, sosyal, gelişim, bilişsel, iş ve örgüt, spor, sağlık ve trafik gibi alt alanları olan çok yönlü bir disiplindir. Her bir alt alan farklı bir bakış açısına sahip olmakla birlikte hepsinin temel amacı düşünce ve davranışları incelemektir. Psikoloji genel olarak araştırma ve uygulama olarak iki odağa sahiptir. Araştırma odağında psikolojik bilgi birikimini artırmak için bilimsel araştırmalara yoğunlaşılırken uygulama odağında sahip olunan bilgi birikimi gerçek sorunları çözmek için kullanılır.

ABÜ Psikoloji Bölümü, bu iki odakta da eğitim ve deneyime sahip ve saygın üniversitelerde eğitim almış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Öğrenim dili İngilizce olan programımızda öğrencilerimizin alana ilişkin uluslararası bilimsel yayınları ve dünya çapında güncel tartışmaları takip etmeleri teşvik edilmektedir.

ABÜ Psikoloji Bölümü’nün amacı mezunlarına psikoloji bilimine ilişkin akademik yetkinlikler, araştırma becerileri ve mesleki yeterlilik kazandırarak onları uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde yetiştirmektir. “Psikolog” unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz hastaneler, üniversiteler, özel danışma merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, özel eğitim merkezleri, çocuk yuvaları, kreş ve huzurevleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, çocuk ve aile mahkemeleri, cezaevi ve ıslahevleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları birimleri, sivil toplum kuruluşları, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar, kamuoyu araştırma merkezleri ve çeşitli bakanlıklarda çalışma olanağı bulmaktadır. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar, üniversitelerdeki çeşitli akademik pozisyonlarda istihdam olanağına sahiptir.